Nyhet 13.12.18

Pleiefritidsordningen (PFO) - Hvordan møte eldrebølgen?

En viktig premiss i prosjektet er å se på de pleietrengende som ressurser heller enn byrder. Illustrasjon: Asplan Viak
En viktig premiss i prosjektet er å se på de pleietrengende som ressurser heller enn byrder. Illustrasjon: Asplan Viak

Kan alternativ planlegging bidra til et mer inkluderende samfunn som blant annet avlaster helsevesenet? Asplan Viak har latt utvalgte studenter få bryne seg på en av våre største samfunnsutfordringer.

Sammen med tverrfaglige veiledere fra Asplan Viak og fagfolk innenfor helse og omsorg, har syv utvalgte studenter – med ulik fagbakgrunn blitt utfordret til å komme med nye løsninger for hvordan eldrebølgen kan håndteres. Oppgaven har sett på økonomi, teknologi og sosiologi som endrer løsningene og utfordringene for de eldre. Sammen med studentene har Asplan Viak skapt prosjektet PFO - Pleiefritidsordningen.

- Prosjektet har som mål å avlaste helsevesenets byrde via alternativ planlegging og ønske om å skape inkluderende samfunn for mange brukergrupper, særlig eldre, sier Asplan Viaks byplanlegger, Håkon Ellingsen. 

Se på de pleietrengende som ressurser

En viktig premiss i prosjektet er å se på de pleietrengende som ressurser heller enn byrder. - Ved å koble et bredt spenn av brukere kan man få til synergier som ikke kunne oppstått skulle via institusjonalisering eller separasjon av disse brukerne, forklarer Ellingsen.   Prosjektet mener man må se på samlet planlegging, samt skape infrastruktur som tilrettelegger for en ny type av passiv omsorg, hvor også teknologi understøtter dette.

 

PFO har som mål å skape en livsløpsby gjennom en balansert sammensetningen av lokalt brukerbehov for ulike brukere i alle livets stadier. Illustrasjon: Asplan Viak
PFO har som mål å skape en livsløpsby gjennom en balansert sammensetningen av lokalt brukerbehov for ulike brukere i alle livets stadier. Illustrasjon: Asplan Viak
Del artikkel

Kontakt

Håkon Ellingsen
Analyse, plan og landskap øst
Sandvika
+47 928 45 191

Relatert innhold

Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer
Asplan Viak har utviklet et gratis verktøy som alle by- og stedsutviklere kan bruke for å styrke sosial bærekraft i sine prosjekter. Illustrasjon: Asplan Viak.
Nyhet

Asplan Viak lanserer nytt verktøy som styrker sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak lager levekårsundersøkelser for norske kommuner

Les mer
Glomfjord sentrum har fått en oppgradering av veger, vegetasjon og oppholdssoner. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Glomfjord sentrum - stedsutvikling

Les mer