OM ASPLAN VIAK

former samfunnet – ser mennesket

 

En samtale om da og nå mellom vår gründer Tor Skjånes og tidligere adm. direktør Øyvind Mork.

Om Asplan Viak

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Vi har over 1000 medarbeidere, fordelt på 31 kontorsteder. Virksomheten er organisert i to divisjoner: Plan og Arkitektur og Bygg og Infrastruktur. Asplan Viak er eiet av Stiftelsen Asplan.

Våre rådgivere representerer mange fagfelt. Vi jobber ofte i tverrfaglige team og ønsker å utvikle helhetlige, miljøriktige og funksjonelle løsninger – i dialog med våre oppdragsgivere.

Asplan Viak følger prosjektene hele vegen fra tidligfase utredninger og overordnet planlegging, via prosjektering, ferdigstillelse, igangsetting og drift. Oppdragsgivers behov, minimert miljøbelastning og sluttbrukers tilfredshet er grunnlaget for vår tilnærming.

Les mer 

Historie

Asplan Viak var opprinnelig to selskap; Asplan og Viak. Asplan ble grunnlagt i 1962 og Viak som en norsk gren av det svenske selskapet av samme navn i 1958. 

Les mer 

Verdigrunnlag

Det var våre gründeres klare oppfatning at som rådgivere må vi se menneskene og deres behov der hvor de er, og ikke la egne forutinntatte meninger komme i vegen. Dette er fortsatt sterkt gjeldende i selskapet den dag i dag. Parallelt må vi forstå hvordan samfunnet virker og hvilke mekanismer og påvirkninger som styrer endringene nasjonalt og internasjonalt.  Gründernes tanker er selve fundamentet i Asplan Viaks verdigrunnlag.

Les mer 

Samfunnsansvar

Asplan Viaks misjon er «Former samfunnet – ser mennesket». I dette ligger det en bevissthet knyttet til hvordan vi former samfunnet og at vi skal se konsekvenser av dette for enkeltmennesket både i egen bedrift og i samfunnet forøvrig. I selskapets visjon «Den fremste arena for samfunnsutvikling», knytter vi virksomheten vår opp mot en bærekraftig utvikling. Slik har bedriftens samfunnsansvar en meget sterk forankring i verdigrunnlaget.

Les mer 

Internasjonalt

Asplan Viak sin internasjonale virksomhet deles i to hovedområder, relasjonsbygging med utenlandske samarbeidsparter og oppdragsgjennomføring utenfor Norges grenser.

All relasjonsbygging mellom Asplan Viak og samarbeidende firmaer og institusjoner i utlandet der oppdragene gjennomføres med norske oppdragsgivere skjer gjennom internasjonal avdeling i Asplan Viak.

Alle oppdrag Asplan Viak gjennomfører utenfor Norges grenser gjennomføres gjennom Norplan AS. Norplan er siden 2. januar 2017 et heleiet datterselskap til Asplan Viak AS. Selskapet ble etablert i 1971 og har siden oppstarten gjennomført over 500 internasjonale oppdrag i mer enn 90 land. 


Les mer 

Datterselskap

Urbanet Analyse  

Asplan Viak Internet