Klimavurdering på områdenivå

 

Den fremtidige by- og stedsutviklingen krever nye alternative måter å samhandle med naturen på og i forbindelse med urbanisering, fortetting, transformasjon og områdeutvikling er ofte klimakonsekvenser et av flere tema som ønskes belyst. 

 

Asplan Viak har utviklet en metodikk og en tjeneste som kan brukes til slike utredninger.

Metoden kan brukes i alt fra overordnet planlegging og policyutforming, til konsekvensutredning og mer detaljert planlegging.

 

Trenger du klimavurdering på områdenivå eller ønsker du å komme i kontakt med oss for en uformell prat?

 

 

 

Les mer »

PROSJEKTER

Tromsøbadet

Tromsøbadet

Asplan Viak er engasjert til å prosjektere Tromsøbadet som skal inneholde mer enn 2000 m2 vannflate fordelt på bl.a. tibaners 50-metersbasseng med stupanlegg, velværebad, familiebad, terapibad og utebassenger.
Tromsøbadet

Detaljregulering Svart hotellanlegg

Detaljregulering Svart hotellanlegg

I samarbeid med Arctic Adventure of Norway, Asplan Viak og Skanska har Snøhetta designet «Svart», verdens første Powerhouse*-hotell, ved brearmen av den populære turistdestinasjonen Svartisen nasjonalpark i Meløy Kommune i Nordland. Navnet «Svart» er en direkte referanse til Svartisen-navnet og den mørkeblå isen som kjennetegner Svartisen-breen.
Detaljregulering Svart hotellanlegg

Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE) for Teie

Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE) for Teie

I Færder kommunes planverk er det lagt opp til bymessig fortetting i Teie sentrum der eksisterende senterområder skal utvikles som bosteder, møteplasser, handelssteder og arenaer for opplevelse og kultur. Kommunen ønsket å øke kunnskapsgrunnlaget for videre utvikling av Teie, ut fra et fortettingsperspektiv, gjennom en kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE).
Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE) for Teie

Vikingtidsmuseet på Bygdøy

Vikingtidsmuseet på Bygdøy

Regjeringen gjorde i juni 2013 vedtak om konseptvalg for Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo som innebærer at vikingskipene og vikingtidssamlingen skal ligge på Bygdøy, mens resten av Kulturhistorisk museum skal ligge på Tullinløkka og magasinlokaler på Økern.
Vikingtidsmuseet på Bygdøy

FoU: Optimal planleggingsmetodikk for utarbeidelse av hovedplaner og saneringsplaner

FoU: Optimal planleggingsmetodikk for utarbeidelse av hovedplaner og saneringsplaner

"Norske vann- og avløpsledningsnett forfaller og kommunene mangler ofte folk, kompetanse og datagrunnlag for å uføre sanering av riktig ledning til riktig tid. Dette har ført til et spennende samarbeid mellom rådgivere og forskningsmiljø for å løse utfordringen"
FoU: Optimal planleggingsmetodikk for utarbeidelse av hovedplaner og saneringsplaner

Politiets nasjonale beredskapssenter

Politiets nasjonale beredskapssenter

Politiets nasjonale beredskapssenter skal samlokalisere beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlertjenesten og helikoptertjenesten, som alle inngår i de nasjonale beredskapsressursene.
Politiets nasjonale beredskapssenter

Habitat Haus

«Dette er boliger som utfordrer konvensjonene om privat eierskap som veien til lykken.»

Odd Øverdahl, sivilarkitekt Asplan Viak
Habitat Haus

Powerhouse

«Powerhouse viser et lønnsomt samspill mot en grønnere fremtid, og at kloke hoder og kompetente partnere kan jobbe mot et felles mål»

Lisbeth Hammer Krog, ordfører Bærum kommune
Powerhouse

Vega scene

Vega scene

Vega Scene er et kino- og teaterbygg sentralt i Oslo. Bygningen inneholder tre kinosaler, en teatersal, en debattsal, publikumsfasiliteter og kontorer.
Vega scene