PROSJEKTER

Torget og Bryggen i Bergen

Torget og Bryggen i Bergen

Vinnerforslaget «Mot Vågen» bringer Torget og Bryggen inn som en større del av bergensernes hverdagsliv. Fotgjengere, syklister og kollektivreisende prioriteres på det nye bygulvet rundt Vågen.
Torget og Bryggen i Bergen

UNDER - Lindesnes under vann

UNDER - Lindesnes under vann

Asplan Viak har vært med helt fra starten av planleggingen av undervannsrestauranten, som nå er etablert på Båly i Lindesnes kommune.
UNDER - Lindesnes under vann

InterCity Tønsberg - Larvik

InterCity Tønsberg - Larvik

Modernisering av Vestfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Flere togavganger og kortere reisetid vil knytte byene tettere sammen og bidra til at veksten i persontrafikk kan tas med kollektivtransport. Nytt dobbeltspor på strekningen fra Tønsberg til Larvik inngår i denne satsingen.
InterCity Tønsberg - Larvik

Majorstuen Kollektivknutepunkt og Sporområde

Majorstuen Kollektivknutepunkt og Sporområde

Asplan Viak utarbeider, på oppdrag fra Ruter, reguleringsplan for Majorstuen kollektivknutepunkt på overflaten og byutviklingen på dagens sporområde.
Majorstuen Kollektivknutepunkt og Sporområde

Kommunedelplan E18 Dørdal - Grimstad

Kommunedelplan E18 Dørdal - Grimstad

Asplan Viak og Rambøll samarbeider på oppdrag for Nye Veier med å utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning for ca. 75 km ny E18 motorvei gjennom åtte kommuner i Aust-Agder og Telemark.
Kommunedelplan E18 Dørdal - Grimstad

Lysakers Hjerte - Lysaker T-bane stasjon

Lysakers Hjerte - Lysaker T-bane stasjon

Fornebubanen er et viktig offentlig samferdselsprosjekt som det knyttes store forventninger til. Lysaker er sentralt plassert på den nye linjen. Stasjonsutformingen skal bidra til at Lysaker blir et effektivt og godt kollektivknutepunkt.
Lysakers Hjerte - Lysaker T-bane stasjon

Nytt regjeringskvartal

Nytt regjeringskvartal

Asplan Viak har hovedansvar for energi- og miljøfaget i Team URBIS som vant konkurransen om Regjeringskvartalet. 
Nytt regjeringskvartal