Strategi 2021 – 2024
 

Tettere på – lenger fram

 

I strategiperioden skal vi skape verdi for oss selv og våre kunder i form av økonomi, miljø og sosial bærekraft. Det er etablert et sett kundeløfter som sammen med selskapets visjon og misjon beskriver hvem vi er og hvordan vi skal jobbe langsiktig i markedet. Vi setter av 4 % av omsetningen til bærekraftig innovasjon og utvikling.

 

 

LES UTDRAG FRA VÅR STRATEGI

 

 

 

Asplan Viak års- og bærekraftsrapport 2019

 

Et blikk tilbake – to skritt frem

2019 ble et viktig år for Asplan Viak og for vårt arbeid med å levere på en visjon om å være den fremste arena for samfunnsutvikling. En markant vekst i omsetning og kontraktsvolum, styrket markedsposisjonering og rekord i antall nye medarbeidere gjør 2019 til et meget solid år for selskapet.

 

Hvert år rapporterer Asplan Viak på sin verdiskapning. Fordi bærekraft er en så viktig forutsetning for at vi skal kunne bygge varige verdier, har vi i år slått sammen vår årlige bærekraftsrapport og årsrapport til en helhetlig rapport.
 

I rapporteringen for 2019 har vi gleden av å presentere en heldigital rapport.

Her tar vi våre kunder, samarbeidspartnere, medarbeidere og andre med på en reise i året som har gått, samtidig som vi tar et framsynt blikk på hva som venter Asplan Viak i årene som kommer.

 

Les vår års- og bærekraftsrapport

PROSJEKTER

Ut mot havet! - Dokken parallelloppdrag

Ut mot havet! - Dokken parallelloppdrag

Dokken; en gave til byen! For de fleste bergensere er størstedelen av Dokken et utilgjengelig byområde og et sted man ikke har et bevisst forhold til. Få er kanskje oppmerksom på at området med de fargerike containerne som man kjører forbi på vei til Klostergarasjen er Norges kanskje mest spennende transformasjonsområde som om noen år kan syde av yrende folkeliv. Hva skal Dokken fylles med? Hva skal Nye Dokken være? Mulighetene er mange. Vi liker å se på Dokken som en gave til byen.
Ut mot havet! - Dokken parallelloppdrag

Torget og Bryggen i Bergen

Torget og Bryggen i Bergen

Vinnerforslaget «Mot Vågen» bringer Torget og Bryggen inn som en større del av bergensernes hverdagsliv. Fotgjengere, syklister og kollektivreisende prioriteres på det nye bygulvet rundt Vågen.
Torget og Bryggen i Bergen

UNDER - Lindesnes under vann

UNDER - Lindesnes under vann

Asplan Viak har vært med helt fra starten av planleggingen av undervannsrestauranten, som nå er etablert på Båly i Lindesnes kommune.
UNDER - Lindesnes under vann

InterCity Tønsberg - Larvik

InterCity Tønsberg - Larvik

Modernisering av Vestfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Flere togavganger og kortere reisetid vil knytte byene tettere sammen og bidra til at veksten i persontrafikk kan tas med kollektivtransport. Nytt dobbeltspor på strekningen fra Tønsberg til Larvik inngår i denne satsingen.
InterCity Tønsberg - Larvik

Majorstuen Kollektivknutepunkt og Sporområde

Majorstuen Kollektivknutepunkt og Sporområde

Asplan Viak utarbeider, på oppdrag fra Ruter, reguleringsplan for Majorstuen kollektivknutepunkt på overflaten og byutviklingen på dagens sporområde.
Majorstuen Kollektivknutepunkt og Sporområde

Kommunedelplan E18 Dørdal - Grimstad

Kommunedelplan E18 Dørdal - Grimstad

Asplan Viak og Rambøll samarbeider på oppdrag for Nye Veier med å utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning for ca. 75 km ny E18 motorvei gjennom åtte kommuner i Aust-Agder og Telemark.
Kommunedelplan E18 Dørdal - Grimstad

Lysakers Hjerte - Lysaker T-bane stasjon

Lysakers Hjerte - Lysaker T-bane stasjon

Fornebubanen er et viktig offentlig samferdselsprosjekt som det knyttes store forventninger til. Lysaker er sentralt plassert på den nye linjen. Stasjonsutformingen skal bidra til at Lysaker blir et effektivt og godt kollektivknutepunkt.
Lysakers Hjerte - Lysaker T-bane stasjon

Nytt regjeringskvartal

Nytt regjeringskvartal

Asplan Viak har hovedansvar for energi- og miljøfaget i Team URBIS som vant konkurransen om Regjeringskvartalet. 
Nytt regjeringskvartal

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Asplan Viak har sammen med DRMA og Tina Saaby utarbeidet prosjektet Urban kraftkule i nord, for en ny bydel på dagens flyplass i Bodø.
Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø