PROSJEKTER

Habitat Haus

«Dette er boliger som utfordrer konvensjonene om privat eierskap som veien til lykken.»

Odd Øverdahl, sivilarkitekt Asplan Viak
Habitat Haus

Visjon DOKKEN

Visjon DOKKEN

3500 boliger og 8000 arbeidsplasser kan etableres på Dokken i Bergen sentrum. EGD Property, OBOS, MAD Arkitekter, Asplan Viak og Probiz har utarbeidet en mulighetsstudie med visjonære, realiserbare visjoner for området.
Visjon DOKKEN

FoU: Nordic Built Component Reuse

FoU: Nordic Built Component Reuse

Ombruk blir lettere ved begrenset variasjon i materialbruk, enkle komponenter med lang levetid, fleksible forbindelser og tydelig adskilte materialsjikt.
FoU: Nordic Built Component Reuse

Powerhouse

«Powerhouse viser et lønnsomt samspill mot en grønnere fremtid, og at kloke hoder og kompetente partnere kan jobbe mot et felles mål»

Lisbeth Hammer Krog, ordfører Bærum kommune
Powerhouse