Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Webinarserie om bærekraft: Flerfunksjonelle blågrønne tak og ombruk av materialer i Kristian August gate 13 – 20. oktober 2020

Kristian Augusts gate 13 er Oslo's første ombruksbygg utviklet av Entra Eiendom til kontorhotell, basert på en ombruksprofil. Bygget er støttet av FutureBuilt, gjennom programmet for sirkulære bygg.

Webinarserie om bærekraft: Klimakost – klimaregnskap for kommuner, bedrifter og organisasjoner – 22. september 2020

Webinaret gir en enkel innføring i hvordan verktøyet Klimakost er bygget opp og hvordan det kan hjelpe organisasjoner med å lage et klimaregnskap for sin virksomhet. 

Høyhustrilogien Del 1  – 16. april 2020

Asplan Viak og Oslo Metropolitan Area inviterete til digitalt frokostmøte om konsekvensene av høyhusstrategien i Oslo, og veien videre.

Høyhustrilogien Del 2 – 7. mai 2020

Asplan Viak og Oslo Metropolitan Area inviterete til digitalt frokostmøte om konsekvensene av høyhusstrategien i Oslo, og veien videre.

Høyhustrilogien Del 3 – 4. juni 2020

Asplan Viak og Oslo Metropolitan Area inviterete til digitalt frokostmøte om konsekvensene av høyhusstrategien i Oslo, og veien videre.