Digitalisering effektiviserer prosesser som tidligere har vært manuelle. Asplan Viak utvikler metodikk og  digitale verktøy som løfter kvaliteten på oppgavene vi utfører sammen med våre kunder. Vi utvikler også løsninger for spesifikke utfordringer. Vi har solide fagmiljøer innen miljøberegninger, kartdataverktøy, BIM og GIS.

Adaptive
Verktøy

Adaptive Webapplikasjonen Adaptive er et alternativ til enkle desktop GIS-verktøy.

Les mer
Dialog
Verktøy

Dialog AV Dialog er et verktøy for håndtering av innbyggerhenvendelser.

Les mer
Klimakost
Verktøy

Klimakost Vi har utviklet verktøyet Klimakost slik at alle virksomheter, kommuner og organisasjoner kan beregne sine totale klimautslipp i et livsløpsperspektiv.

Les mer
<p>Foto: Asplan Viak / Åse Holte</p>
Verktøy

LandskapLCA LandskapLCA gjør det mulig å beregne klimagassutslipp av et landskapsprosjekt på lik linje med hvordan utslipp beregnes for bygninger.

Les mer
Lønnsom solenergi
Verktøy

Lønnsom solenergi Asplan Viak har et svært effektivt verktøy for planlegging av solcelleanlegg på bygg.

Les mer
Sosialt barometer
Verktøy

Sosialt barometer AV Sosialbarometer er et verktøy som gjør deg i stand til å teste hvor godt ditt by- eller stedsutviklingsprosjekt svarer på sosiale bærekraftsmål.

Les mer
<p>Foto: F. Dahl</p>
Verktøy

Urbamod Urbamod er en modell som simulerer bruken av og kvaliteten ved bysykkeltilbudet.

Les mer
Veg
Verktøy

Veg Adaptive Veg er en forvaltningsløsning for håndtering av informasjon knyttet til veger.

Les mer