Vi har utviklet verktøyet Klimakost slik at alle virksomheter, kommuner og organisasjoner kan beregne sine totale klimautslipp i et livsløpsperspektiv.

Verktøyet gjør det mulig å benytte eksisterende regnskapsinformasjon til raskt å skape seg et oversiktsbilde over hvilke aktiviteter som bidrar mest til virksomhetens klimafotavtrykk. Slik kan man fokusere innsatsen i for eksempel grønne innkjøpsstrategier mot de områdene med størst betydning. Verktøyet gir også gode muligheter for benchmarking, oppfølging over tid, samt utvikling av KPI-er for bedriften.

Her finner du Klimakost 

Kontakt

Hogne Nersund Larsen
Energi og miljø
Trondheim
+47 917 30 952