Asplan Viak har i et prosjekt for Difi utredet klimafotavtrykket til offentlige anskaffelser. Analysen viser at til tross for en betydelig økning i offentlige anskaffelser så holder klimafotavtrykket seg konstant.

Kommuner, fylkeskommuner og statlig virksomhet kjøpte i 2017 inn varer og tjenester for over 523 milliarder. Dette er en betydelig del av den norske økonomien, og analysen viser at disse innkjøpene forårsaker 11,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Analysen viser videre at klimafotavtrykket av offentlige anskaffelser holder seg relativt konstant til tross for en betydelig økning i innkjøp fra 355 milliarder i 2008. Klimagassutslipp per NOK – også inflasjonsjustert – er altså på vei ned. Av disse 11,2 millioner tonn CO2 er kun 8 % direkteutslipp (scope 1) fra tjenesteproduksjonen. Det aller meste er altså indirekte utslipp (scope 2 og 3). Av totalt klimafotavtrykk av offentlige anskaffelser så er nær halvparten av klimagassutslippene lokalisert i utland.

Analysen ser videre på det totale klimafotavtrykket av alt norsk forbruk, inkludert husholdninger. Her ser vi en nedgang fra 74,4 millioner tonn CO2 ekvivalenter i 2012 til 70,8 millioner tonn CO2 ekvivalenter i 2017. Nedgangen er gjeldene over flere år og indikerer altså at vi nå er inne i det grønne skiftet. Årsaken til nedgang er i hovedsak forbedringer i teknologi. Blant annet er utslippsintensiteten til elektrisitet på vei ned både i Norden og i utland. Dette påvirket klimafotavtrykket til de fleste varer og tjenester.

Analysen viser at offentlig sektor har en viktig rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Denne rollen er flerdelt. De har selv et klimafotavtrykk av offentlige anskaffelser på over 11 millioner tonn CO2 ekvivalenter som må adresseres. Interessant nok er en viktig del av disse klimagassutslippene knyttet til investeringer i mer energi og miljøvennlige bygg og anlegg som på sikt vil være med på å bidra til reduserte klimagassutslipp i samfunnet som helhet. Miljøkrav til leverandører er også med på å redusere klimagasser ut over eget klimafotatrykk, gjennom å påvirke hele økonomien i en mer klimavennlig retning.

Prosjektet ble gjennomført med Oslo Economics som underleverandør.

Prosjektkategori Klimaregnskap
Lokasjon Norge
Leveranse Utredning med leveranse i form av en rapport
Oppdragsgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Fagområder Energi og miljø
Tidsrom 2018-2019
Samarbeidspartnere Oslo Economics (underleverandør)

Relatert innhold

Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer
Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak
Prosjekt

Kartlegging av muligheter for solcelleanlegg på skoler i Oslo

Les mer
Grunnvarme. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak gratulerer GeoTermosen og Drammen Eiendom som vinner av «Årets lokale klimatiltak 2020» på Zerokonferansen!

Les mer