Tryggere kjøring over værutsatte Kvænangsfjellet

Vi skal være med på å skape en tryggere og mer forutsigbar E6 over det vær- og skredutsatte Kvænangsfjellet i Nord-Troms. Strekningen er et stort problem for framkommeligheten på vegen mellom Tromsø og Alta. Dårlig vær med snødrift, dårlig sikt og fare for skred gjør at vegen kan være stengt så mye som 80 dager hver vinter. Ny veg og to tunneler skal bedre framkommeligheten og bidra til redusert bruk av den nesten 70 mil lange omkjøringen gjennom Finland.

Foto: Ole-André Helgaas, Statens vegvesen.

Asplan Viak er med som prosjekterende sammen med entreprenøren LNS (Leonhard Nilsen & Sønner AS) i totalentreprisen med Nye Veier. Med oss på laget har vi TYPSA som underleverandør. Otera Traftec er også en del av teamet som elektroprosjekterende og elektroentreprenør.

Eksisterende veg over Kvænangsfjellet har utfordrende kurvatur og er svært værutsatt. Deler av strekningen er også skredutsatt. Dette har ført til store utfordringer med hyppig stengning og kolonnekjøring vinterstid. For å håndtere disse utfordringene skal det etableres en ny vegstrekning på ca. 24 km med utbedret kurvatur og to tunneler.

Asplan Viak vil gjennom prosjektet være med på å realisere Nye Veiers mål om å minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø, samt å minimere påvirkningen for reindriftsnæringa. Prosjektet skal sertifiseres etter miljøsertifiseringssystemet CEEQUAL på nivå «Very Good». Dette skal fremme bærekraft og kvalitet i prosjektet.

Et annet av Nye Veiers mål for prosjektet er å minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og digitalisering. Asplan Viak skal bidra til dette ved å bruke VDC-metodikk i prosjekteringen inkludert BIM-modellering på nivå 3. Vi ser fram til å utvikle oss videre innenfor BIM og digitalisering. Her vil vår underleverandør TYPSA bidra til å styrke teamets kompetanse.

I en 3 måneders lang optimaliseringsfase senvinter/vår 2021 skal vi finne gode samfunnsøkonomiske og miljømessige løsninger for utførelsesfasen. Anleggsarbeidet startes opp sommeren 2021 og veganlegget er planlagt ferdigstilt i 2024.

Vi i Asplan Viak gleder oss til å samarbeide med Nye Veier og LNS, som er en meget kompetent nordnorsk entreprenør med spesialkompetanse innen arktiske forhold. Sammen skal vi sikre en trygg og fremkommelig veg over Kvænangsfjellet hele året.

Prosjektkategori Europaveg, tunnel
Kompetanseområder Samferdsel
Lokasjon Kvænangsfjellet, Troms og Finnmark
Oppdragsgiver Leonhard Nilsen & Sønner AS
Fagområder Veg, tunnel, VA, kontruksjon, BIM, YM/Ceequal, landskap, ingeniørgeologi, geoteknikk, vannovervåkning
Tidsrom 2020-2024
Samarbeidspartnere TYPSA
Mettevollia. Foto: Asplan Viak
Mettevollia. Foto: Asplan Viak
Rakkenesura. Foto: Asplan Viak
Rakkenesura. Foto: Asplan Viak
Kvænangsfjellet. Foto: Asplan Viak
Kvænangsfjellet. Foto: Asplan Viak
Kart: Nye Veier
Kart: Nye Veier

Relatert innhold

<p>Illustrasjon: Asplan Viak</p>
Prosjekt

Gyldenløves gate

Les mer
Detaljreguleringsplan E6 Øyer-Otta
Prosjekt

Detaljreguleringsplan E6 Øyer-Otta

Les mer
Glade prisvinnere: Bildet viser  Linn Lodgaard (t.v.) og Kamilla Tronhuus Hannasvik og ovenifra og ned Kristian Ohr, Svein Erik Bakken og veileder Rolf E. Petersen. Foto: RIF
Nyhet

Fikk pris for beste VA-bachelor

Les mer
Prosjektet er 3D-modellert i Bimsync. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Dronning Mauds gate

Les mer