Nyhet 25.03.21

Møt fremtidens Asplan Viak!

 

I ny drakt går Asplan Viak fremtiden optimistisk i møte. Vi har ny strategi og nytt utseende – blir du med oss på reisen?

Asplan Viak er et av Norges ledende rådgivningsselskaper. 
I over 60 år har vi bidratt til å forme samfunnet. 

- For å spille på lag med fremtiden og være rustet til å møte et samfunn i rask endring, har Asplan Viak utviklet en ny forretningsstrategi.
Samtidig gir vi selskapet en ny visuell profil som etablerer en helhetlig og gjenkjennelig merkevare, sier Elisabeth Heggelund Tørstad, administrerende direktør i Asplan Viak.   

Som rådgivere planlegger vi for fremtiden og har et særlig ansvar for å forvalte ressurser og kompetanse på best mulig måte.  

- Vi er veldig glade for at vår eier, stiftelsen Asplan, har formalisert sine forventninger om at vi skal skape langsiktige resultater ved å introdusere en trippel bunnlinje i Asplan Viak, sier Tørstad.  

- Asplan Viak er en sterk merkevare med en lang og stolt historie. Med ny profil ønsker vi å markere at vi møter fremtidens muligheter samtidig som vi bevarer det som ligger nedarvet i selskapet – nemlig å være en viktig aktør i samfunnsutviklingen.

Fusjon av datterselskaper  
Som en viktig del av ny strategi, er datterselskapene Asplan Viak Internet (Avinet) og Urbanet Analyse innfusjonert i morselskapet.  

Avinet, nå divisjon for Digitale tjenester, er en viktig aktør innen geodata og Urbanet Analyse bringer med seg et velrennomert analysemiljø inn i divisjon for Analyse, Plan og Landskap.  

- Med dette styrker vi vår helhetlige posisjon og ekspertise innen både geodata og samfunnsanalyse. 
Som ett selskap med all kompetanse samlet, gir vi våre kunder en bredere tilgang til vår ekspertise og våre verktøy. 

Innovativ satsing

Satsing på teknologi og innovasjon styrkes betydelig. Fire prosent av omsetningen vil årlig settes av til dette formålet.  

- Det ligger endeløse muligheter i grensesnittet mellom teknologi og kompetanse for økt verdiskapning, effektivisering og bærekraftig utvikling. Som selskap må vi endre oss like raskt som omverdenen – om ikke raskere. Sammen med kunder og partnere skal vi aktivt drive innovasjon og utvikling. Gjennom denne satsingen skal vi forstå menneskelige behov og bruke teknologi og kompetanse for å løse utfordringene våre, sier Tørstad.  

Ny profil 

Med ny selskapsstrategi og datterselskaper om bord følger ny visuell profil som ett naturlig neste skritt.  

- Asplan Viak er en sterk merkevare med en lang og stolt historie. Med ny profil ønsker vi å markere at vi møter fremtidens muligheter samtidig som vi bevarer det som ligger nedarvet i selskapet – nemlig å være en viktig aktør i samfunnsutviklingen, sier Elisabeth Heggelund Tørstad.  

Elisabeth Heggelund Tørstad

Elisabeth Heggelund Tørstad
Konsernledelse
Sandvika
+47 906 17 141
Del artikkel

Relatert innhold

Finansdirektør Ola Svenningsen (fra venstre), teknologidirektør Lars Line, HR-direktør Anne Marie Villa, divisjonsdirektør for digitale tjenester Tor Gunnar Øverli, administrerende direktør Elisabeth Heggelund Tørstad, innovasjons- og markedsdirektør Netten Østberg, divisjonsdirektør for infrastruktur Per Christian Randgaard, divisjonsdirektør for arkitektur og bygg Lise Haaland Eriksen, og Randi Svånå, divisjonsdirektør for analyse, plan og landskap i Asplan Viak. Foto: Nina Rangøy
Nyhet

Asplan Viak styrker seg som regional samfunnsaktør

Les mer
Slottsparken er studert med tanke på hvordan den kan utvikles videre til fortsatte en park for kongehuset, en urban offentlig park og et kulturminne, men også en park som speiler vår tid, en park som i praksis følger opp FNs bærekraftsmål og viser en bærekraftig vei videre. Foto: Pixabay
Nyhet

Urbant landbruk i Slottsparken

Les mer
Elisabeth Heggelund Tørstad, administrerende direktør i Asplan Viak, rapporterer heldigitalt på et godt år for selskapet. Foto: Nina Rangøy
Nyhet

Asplan Viaks års- og bærekraftsrapport 2019

Les mer
Manglerud bad og aktivitetshus blir en samlokalisering av et nytt folkebad, Oslo kulturskole og Manglerud ungdomshus. Illustrasjon: Asplan Viak
Nyhet

Byggingen av Manglerud bad i gang

Les mer