Nyhet 23.05.19

Asplan Viak på vinnerlaget i internasjonal miljøkonkurranse

Recipe for Future Living:  Ved å betrakte området som en del av byens økosystem skapte vi et vakkert og meningsfullt gjenbrukslandskap som fanger karbon, håndterer store mengder overvann og styrker lokalsamfunnet. Illustrasjon: MAD.
Recipe for Future Living: Ved å betrakte området som en del av byens økosystem skapte vi et vakkert og meningsfullt gjenbrukslandskap som fanger karbon, håndterer store mengder overvann og styrker lokalsamfunnet. Illustrasjon: MAD.

Vårt team gikk til topps i den internasjonale konkurransen Reinventing Cities Oslo med sitt forslag «Recipe for Future Living», som tar gjenbruk og byøkologi til nye høyder.

 

En enstemmig jury, med NAL som konkurransefunksjonær, mener «Recipe for Future Living» har besvart konkurranseoppgaven på den beste måten.

Teamet bak vinnerforslaget «Recipe for Future Living» består foruten eiendomsutviklerfirmaet INEO Eiendom AS, av MAD arkitekter, Landskap+ AS, Asplan Viak, Vill Energi AS, Léva Urban Design, Resirqel AS, Mad communication AS og Deichman Bibliotek Stovner.

- Dette er fantastisk! Vi har vært et raust, nysgjerrig og engasjert team med et felles mål: utvikle en oppskrift som setter en ny global standard for bærekraftig stedsutvikling, sier vår landskapsarkitekt og fagansvarlig for byøkologi, Rune Skeie.  

Tar gjenbruk til nye høyder

På tomten Fossumdumpa på Stovner får teamet nå muligheten til å realisere vinnerprosjektet. Her skal det detaljplanlegges et kvartal med boliger og næringslokaler.

- Hele prosjektet er basert på ombruk av materialer fra andre byggeprosjekter. Som del av undersøkelsene ble rivningsklare bygg i sentrale deler av Oslo kartlagt og ulike brukte materialer og komponenter integrert i arkitekturen. For eksempel er karakteristiske glasspartier fra Galleri Oslo foreslått som veksthus på Stovner, forteller Asplan Viaks ombruksrådgiver, Anne Sigrid Nordby. 

Alle bygningsmaterialer er tenkt prosessert og tilpasset som modulære og demonterbare elementer, slik at det tilrettelegges for ombruk også i neste runde. Fasaden er forskjellig for hver blokk. Fasadene bygges opp i seksjoner med en gjennomtenkt detaljering som sikrer at de ulike veggflatene kan ha ulik kledning.

- Prinsippet gjør at man kan tilpasse fasaden til ulike volumer av tilgjengelige materialer, og at det er enkelt å foreta utskiftinger når en eller flere plater slites eller ødelegges, forteller ombruksrådgiveren entusiastisk. 

 

Vinneroppskrift:  «Recipe for Future Living» består foruten eiendomsutviklerfirmaet INEO Eiendom AS, av MAD arkitekter, Landskap+ AS, Asplan Viak, Vill Energi AS, Léva Urban Design, Resirqel AS, Mad communication AS og Deichman Bibliotek Stovner.
Vinneroppskrift: «Recipe for Future Living» består foruten eiendomsutviklerfirmaet INEO Eiendom AS, av MAD arkitekter, Landskap+ AS, Asplan Viak, Vill Energi AS, Léva Urban Design, Resirqel AS, Mad communication AS og Deichman Bibliotek Stovner.
Vi har vært et raust, nysgjerrig og engasjert team med et felles mål: utvikle en oppskrift som setter en ny global standard for bærekraftig stedsutvikling!

Fakta:

Reinventing Cities

Konkurransen arrangeres av C40 (Cities Climate Leadership Group). Storbyer verden over spiller en avgjørende rolle for å nå Paris-avtalens mål om klimagassutslipp. 15 av verdens storbyer deltar i denne internasjonale miljø- og klimakonkurransen. Til sammen har byene bidratt med 39 eiendommer inn i konkurransen, og private aktører har blitt invitert til å komme med sine bærekraftige konsepter til eiendommene. Oslo kommune har bidratt med to eiendommer i Groruddalen. Eiendommene er lokalisert på Furuset og Stovner. Vinnerteamet for hver enkelt eiendom gis muligheten til å kjøpe og utvikle eiendommen i tråd med vinnerforslaget.

Del artikkel

Relatert innhold

Møt fremtidens Asplan Viak!
Nyhet

Møt fremtidens Asplan Viak!

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Finansdirektør Ola Svenningsen (fra venstre), teknologidirektør Lars Line, HR-direktør Anne Marie Villa, divisjonsdirektør for digitale tjenester Tor Gunnar Øverli, administrerende direktør Elisabeth Heggelund Tørstad, innovasjons- og markedsdirektør Netten Østberg, divisjonsdirektør for infrastruktur Per Christian Randgaard, divisjonsdirektør for arkitektur og bygg Lise Haaland Eriksen, og Randi Svånå, divisjonsdirektør for analyse, plan og landskap i Asplan Viak. Foto: Nina Rangøy
Nyhet

Asplan Viak styrker seg som regional samfunnsaktør

Les mer
Verdikjede diagram. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Klimavennlige byggematerialer - Potensial for utslippskutt og barrierer mot bruk

Les mer