Nyhet 26.09.18

Asplan Viak har bidratt til å utvikle ny planleggingsmetodikk for vann- og avløpsplaner, basert på beste praksis i Europa

FoU-prosjektet DiVA ble avsluttet vinteren 2018 og Asplan Viak er nå i full gang med å utarbeide hoved- og saneringsplaner basert på denne nye metodikken.

Prosjektet ble gjennomført i årene 2012 – 2018 og prosjektgruppen bestod av Sintef, Asplan Viak, Norconsult, Rosim, Breivoll og flere kommuner, i tillegg til rørprodusenter. Hovedaktørene var Sintef, Asplan Viak og Norconsult. Metodikken er utviklet på grunnlag av 15 års samarbeide mellom forskningsmiljøene i Norge, Spania, Portugal og Tyskland.

Bakgrunnen for prosjektet er de mange utfordringene vannbransjen står ovenfor og som gjør det nødvendig å tenke nytt, effektivisere måten vi jobber på og fornye og effektivisere metodikker, for å få mer ut av hver krone som investeres.

Metodikken legger stor vekt på grunnlagsdata i kommunene, både hva som finnes av data i dag og hva kommunen bør samle inn av data i fremtiden. Risiko og bærekraft er tatt inn som nye elementer i planleggingsmetodikken. Men det aller viktigste er at metodikken sikrer mer effektiv og målrettet planlegging enn tidligere, i tillegg til at en i større grad sikrer investering i riktig ledning/prosjekt til rett tid.

Resultatet ligger presentert på nett siden diva-guiden.no. Nettsiden er åpen for alle og er utformet som en slags kokebok som skal veilede brukeren trinn for trinn, til å utarbeide hoved- og saneringsplaner. Metodikken kan brukes både av konsulenter og kommuner og DiVA planer passer for både små og store kommuner, både de som har planer fra tidligere og de som skal utarbeide en plan for første gang. 

Relatert innhold

Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nå har du en unik mulighet til å jobbe med vann og VA-teknikk  i Asplan Viak: Se våre stillingsutlysninger!
Nyhet

Er du vår nye vann- og miljø-kollega?

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Lura Bydelssenter

Les mer
Eksperter på Moldeprosessen - dette rådgiverteamet skal som skal jobbe med ny vannforsyning til Oslo  (f.v.: )Jon Brandt, Asle Flatin, Elisabeth Elgsæter og Anders Puntervold Hammer. Foto: Asplan Viak
Nyhet

Asplan Viak til topps med Moldeprosessen

Les mer