I enhver plan- og beslutningsprosess er grundig forståelse av en problemstilling nødvendig for å ta de beste veivalgene. Asplan Viak er en kompetansebasert, lærende organisasjon som aktivt utvikler og deler innsikt gjennom artikkelserier, seminarer og samtaler.

Publikasjoner og rapporter 

Ta del i vår innsikt gjennom et utvalg av våre publikasjoner.

 

Les mer

Urbanet Analyse Rapportserie
 

Offentlig tilgjengelig rapportserie fra Urbanet Analyse. 

 

Les mer

Kvartalet - historisk arkiv 

Kvartalet er vårt tidligere nyhetsmagasin som ble gitt ut av Asplan Viak. Her får du et innblikk i hvordan vi har bidratt til samfunnsutviklingen.  

Les mer