Rehabilitering og kapasitetsøkning av DN250 stål vannledning ved utblokking og inntrekking av ny DN355 PE-ledning.

I Vestby kommune var det behov for rehabilitering og kapasitetsøkning av en DN250 stål vannledning på Erikstad. Ledningen var preget av korrosjon, hulltæring og hyppige reparasjoner. Ledningen ligger i løsmasser med noe fjellgrøft og krysser dyrka mark, skogsområder og boligområder.

Utblokking ble vurdert som den beste løsningen sammenlignet med konvensjonell graving, både kostnadsmessig og med hensyn til blant annet negative innvirkninger eventuell graving ville kunne få på jordbruksdrenering, skogsområder og infrastruktur. Utblokking medfører minimalt med inngrep i terrenget, og er i så måte en rask, effektiv og «smertefri» løsning både for kommunen og for grunneier.

Prosjekteringsarbeidet resulterte i en løsning med utblokking av eksisterende ledning og oppdimensjonering ved inntrekking av ny DN355 PE100 SDR11 med utvendig beskyttelseskappe.

Siden prosjektering og utførelse av første etappe på ca. 2,5 km i 2009/2010, var det ved utgangen av 2018 til sammen rehabilitert nesten 8,2 km av denne vannledningen, fordelt på fem etapper.

Asplan Viak har utført feltarbeid, prosjektert og bistått med kontrahering og byggeledelse eller byggelederassistanse for alle etappene. Vi har også hatt flere andre NoDig-prosjekter i Vestby, med blant annet strømperenovering av både vann- og avløpsledninger.

Prosjektkategori NoDig, VA, Vann og miljø, SSTT, vannledning, utblokking.
Kompetanseområder Vann- og miljøteknikk
Lokasjon Erikstad, Vestby kommune
Leveranse Detaljprosjekt og byggeledelse
Oppdragsgiver Vestby kommune
Fagområder VA
Tidsrom 2009 - 2018

Tema

#NoDig

Relatert innhold

Foto: Sandum AS
Prosjekt

«Verdenspremiere» i utblokking av stor vannledning i Trondheim

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Rehabilitering Solbergledningen

Les mer
Foto: Steg Entreprenør AS
Prosjekt

Fredlybekken. Forberedelse Nydalsbrua

Les mer