Vega Scene er et kino- og teaterbygg sentralt i Oslo. Bygningen inneholder tre kinosaler, en teatersal, en debattsal, publikumsfasiliteter og kontorer. Bygget har et særegent grønt tak.

Vega Scene er en uavhengig arena for visning av kvalitetsfilm og et visningssted for nyskrevet dramatikk gjerne knyttet til dagsaktuelle temaer. Forestillinger i kino- og teatersal skal ofte følges opp av andre aktiviteter i huset, og det er lagt betydelig vekt på supplerende fasiliteter utenfor salene som romslige publikumsarealer og en egen debattsal. Fasadene mot Hausmanns gate, Elvebakken og Vegaparken er gjort så transparente som mulig for å eksponere virksomheten mot bylivet og senke terskelen for deltakelse. Dette er uvanlige kvaliteter for funksjoner som ofte legges til kjellerarealer.

Bygget er prosjektert med et blågrønt tak der det er plantet over 20 arter hjemmehørende i Osloområdet. Disse plantene er ikke i vanlig handel og ble derfor dyrket opp av Ljono Stauder fra frø innsamlet langs Oslofjorden. Det er også utviklet en unik lettvekts jordblanding som er tilpasset plantene. Utvelgelse av planter og jordblanding er gjort i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). I samarbeid med Bergknapp AS og Protan AS ble det utviklet en ny og banebrytende løsning som håndterer fremtidens 20 års regnhendelser (dagens 200 års regn) på taket. Vega Scene oppføres som et lavkostbyggeri for å minimere leiekostnader, og skal som første kulturbygg i Norge klassifiseres som BREEAM very good.

 

 

 

Prosjektkategori Kulturbygg
Kompetanseområder Arkitektur
Lokasjon Oslo
Oppdragsgiver Hausmannsgate 28 AS / Urbanium entreprenør
Fagområder ARK, LARK, IARK, RIBfys, BREEAM-rådgiving (BREEAM AP)
Tidsrom 2016 - pågående
Størrelse 3100 m2
På Vegas blågrønne tak kan overvannet lagres i inntil 24 timer. På denne måten reduseres risikoen for oversvømmelser og flomskader. Dronefoto: Asplan Viak
På Vegas blågrønne tak kan overvannet lagres i inntil 24 timer. På denne måten reduseres risikoen for oversvømmelser og flomskader. Dronefoto: Asplan Viak
Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo
Vega scene plakat. Illustrasjon: Asplan Viak
Vega scene plakat. Illustrasjon: Asplan Viak
Snitt. Illustrasjon: Asplan Viak
Snitt. Illustrasjon: Asplan Viak
Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo
Foto: Gitte Paulsbo
Overvannshåndteringen på Vega Scene er kombinert med et grønt og helt unikt takprosjekt, der man blant annet skal undersøke hvordan Oslofjordens truede plantearter vil overleve i et tøft, urbant miljø som på taket av Vega Scene.Dronefoto: Asplan Viak
Overvannshåndteringen på Vega Scene er kombinert med et grønt og helt unikt takprosjekt, der man blant annet skal undersøke hvordan Oslofjordens truede plantearter vil overleve i et tøft, urbant miljø som på taket av Vega Scene.Dronefoto: Asplan Viak
Dronefoto: Asplan Viak
Dronefoto: Asplan Viak
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Juni 2020. Foto: Åse Holte
Juni 2020. Foto: Åse Holte
Juni 2020. Foto: Åse Holte
Juni 2020. Foto: Åse Holte
Juni 2020. Foto: Åse Holte
Juni 2020. Foto: Åse Holte

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer