Dokken; en gave til byen! For de fleste bergensere er størstedelen av Dokken et utilgjengelig byområde og et sted man ikke har et bevisst forhold til. Få er kanskje oppmerksom på at området med de fargerike containerne som man kjører forbi på vei til Klostergarasjen er Norges kanskje mest spennende transformasjonsområde som om noen år kan syde av yrende folkeliv. Hva skal Dokken fylles med? Hva skal Nye Dokken være? Mulighetene er mange. Vi liker å se på Dokken som en gave til byen.


Så hva kan Dokken tilføre Bergen? Byliv med en bydel der mennesket står i sentrum.

  • Opplevelser, en bydel med aktivitet, lek kunst og kultur. 
  • Samskaping, sammen for å skape bydelen.
  • Bærekraft, det fremste bærekraftig byutvikling.
  • Byøkologi, en bydel som beriker byens økologi.
  • Varierte boliger, en livsløpsbydel
  • Inkluderende nabolag, fellesareal for alle.
  • Havbyen, flytting av Havforskningsinstituttet og Akvariet.
  • Tilgang til sjø, økt tilgang til bynære sjøområder.
  • Bilfritt sentrum, en bydel for gange, sykkel og kollektiv.
  • Arkitektur; muligheten for å videreføre Bergen som Norges vakreste by.

I vedtaket om oppstart av transformasjon av Dokken til en ny bydel, er det beskrevet at visjonen beskrevet som transformasjon og utvikling av et stort havneområde til et fremtidsrettet og levende byområde for alle, med energi- og miljøløsninger som gir bærekraft og null utslipp av klimagasser.

Dette er store ambisjoner som vil være en utfordrende oppgave å realisere. Det vil kreve vilje til å ta djerve beslutninger, og at kommunen er villig til å sikre gjennomføringen over tid.

For å lykkes har vi videreutviklet kommunens ambisjon i den enkle visjonen ”Ut mot havet!”.

Denne visjonen er todelt. Den ene delen er at Bergen må bruke denne muligheten til å åpne byen mot havet, rive gjerdene, få bort bilene, og invitere inn til et rikt byliv for alle. Den andre delen er å utvikle et område som kan befeste Bergen som den viktigste nasjonale Havbyen, som gjør at Bergen kan bli et regionalt geopolitisk senter for alt som har med havet å gjøre. Vi ønsker å rette Dokken ut mot havet!

Prosjektkategori Byutvikling
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Bergen
Oppdragsgiver Bergen kommune
Fagområder Plan og urbanisme, landskap, energi og miljø
Tidsrom 2020
Samarbeidspartnere Teamet består av Asplan Viak, Mad Arkitekter, Probiz, Casagrande Laboratory.
Dokkenskjæret og Frieleneskaien. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Dokkenskjæret og Frieleneskaien. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Bylivssenteret - Nytt liv i Havnelageret. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Bylivssenteret - Nytt liv i Havnelageret. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Akvariet - Havkatedralen. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Akvariet - Havkatedralen. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Øyriket og bryggene - De nye Dokkenskjærene. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Øyriket og bryggene - De nye Dokkenskjærene. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Jekteviken, med Akvariet og Bylivssenter. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Jekteviken, med Akvariet og Bylivssenter. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Broparken, kunst og kultur. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Broparken, kunst og kultur. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Broparken, aktiviteter. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Broparken, aktiviteter. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Helhetsplan. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Helhetsplan. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Strategier. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Strategier. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Byliv hele året. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Byliv hele året. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Byøkologisk verktøykasse. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Byøkologisk verktøykasse. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Faste og flytende øyer. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Faste og flytende øyer. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Bilfritt byliv og byrom langs sjøen. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Bilfritt byliv og byrom langs sjøen. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter

Relatert innhold

Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer
Glomfjord sentrum har fått en oppgradering av veger, vegetasjon og oppholdssoner. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Glomfjord sentrum - stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Strategisk sentrumsplan for Brøstadbotn

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Prosjekt

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Les mer