Grimstad er en spennende sørlandsby med historie, universitet, og en karakteristisk plassering i landskapet og ved sjøen som gir utviklingspotensial.

Utviklingen av Grimstad sentrum er ved et viktig punkt. Byens historiske sentrum videreutvikles, Odden oppgraderes, Vesterbukt får park og bibliotek, og nå står også Torskeholmen foran en mulig utvikling. I framtida kan det skapes et sentrum der befolkningen inviteres til å bruke arealene langs vannet- et Grimstad som møter sjøen.

Torskeholmen har en karakteristisk plassering som deler sjøarealet i Grimstad i Vesterbukt og Østerbukt. Vi mener at en gjenåpning med en kanal mellom de to buktene vil kunne gi en tydeliggjøring av sjøarealet i Grimstad og gi en bedre sammenheng langs vannet. Forslaget vil reetablere bryggene med konstruksjoner som danner en moderne holme. Landskapet blir som et "svaberg" med ulike soner med lekearealer, nedtrapping mot vannet, adkomst for båter, opphold, bading, beplanting osv.

Forslaget legger til rette for at Vesterbukt kan bli et helhetlig byrom som vi har kalt "byspeilet", med et mangfold av attraksjoner. En slik utvikling innebærer at småbåthavnen i Vesterbukt bør skaleres ned. I den nye holmebyen, Torskeholmen, etableres det offentlige vestvendte og solrike arealer for opphold og bevertning mot «byspeilet». Mot sørvest i holmebyen foreslår vi et lite offentlig badeanlegg med badstue, dusj, skiftemuligheter og stupetårn. Her er tomtens beste solforhold og mest spektakulære utsikt. I forlengelsen av Storgata etableres et byrom som viderefører Grimstads intime og småskalerte størrelser, mens det langs sjøen foreslås en offentlig tilgjengelig turvei rundt hele holmen.

Prosjektkategori Mulighetsstudie
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Grimstad
Fagområder Plan og Urbanisme, Landskap, Arkitektur
Tidsrom 2018
Dagens fiskemottak. Foto: Asplan Viak
Dagens fiskemottak. Foto: Asplan Viak
Fra sjøsiden. Illustrasjon: Asplan Viak
Fra sjøsiden. Illustrasjon: Asplan Viak
Grep - attraksjonene og bryggeslengen. Illustrasjon: Asplan Viak
Grep - attraksjonene og bryggeslengen. Illustrasjon: Asplan Viak
Grep - arealer. Illustrasjon: Asplan Viak
Grep - arealer. Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak/Rambøll
Illustrasjon: Asplan Viak/Rambøll
Illustrasjon: Asplan Viak/Rambøll
Illustrasjon: Asplan Viak/Rambøll
Illustrasjon: Asplan Viak/Rambøll
Illustrasjon: Asplan Viak/Rambøll
Dagens situasjon, fra byen. Foto: Asplan Viak
Dagens situasjon, fra byen. Foto: Asplan Viak
Dagens situasjon, fra sjøen. Foto: Asplan Viak
Dagens situasjon, fra sjøen. Foto: Asplan Viak

Relatert innhold

Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer
Glomfjord sentrum har fått en oppgradering av veger, vegetasjon og oppholdssoner. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Glomfjord sentrum - stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Strategisk sentrumsplan for Brøstadbotn

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Prosjekt

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Les mer