Navnet minnelund har de siste årene blitt vanlig på norske kirkegårder som et supplement til den tradisjonelle gravlunden. Den består vanligvis av urnefelt og et felles minnesmerke for plassering av navneplater samt plass for lys og blomster. En navnet minnelund skal utformes som et sted for ro og ettertanke.

Tjøme kirkegård ligger sentralt plassert på Tjøme i det karakteristiske kuperte kystlandskapet med granittknatter, frodig løvskog og jordbruksarealer.

Minnelunden er anlagt i østre del av kirkegården i en furulund med delvis fjell i dagen.

Det er lagt til grunn en enkel og lavmælt utforming med materialbruk som tilpasser seg og forsterker de stedegne kvalitetene. Premisset var å forsøke å bevare så mange trær som mulig samtidig som det var en stor utfordring å finne arealer med tilstrekkelig jorddybde for urnefelt. Alle trær ble derfor innmålt, jordybder ble sjekket og alt ble avmerket på kart. Resterende areal var tilgjengelig for minnelunden.

Minnelunden består av en gangvei som slynger seg mellom trær og fjell i dagen. En lav mur følger gangveien. Bak muren er terrenget fylt opp for å oppnå tilstrekkelig dybde for urnegraver.

Muren består av gjenbruk av gamle gravminner supplert med ny lokal stein av larvikitt.

Gamle gravminner er beskjært slik at alle steiner har samme høyde. Miksen av stein gir en interessant variasjon og et fint spill. Navneplater monteres langs toppen av muren. I et felt med grus langs muren kan lys og blomster plasseres.

Benker og belysning er plassert langs gangveien på motsatt side av muren.

Prosjektkategori Kirkegård, gravlund.
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Tjøme kirkegård, Færder kommune
Leveranse Forprosjekt
Oppdragsgiver Færder kirkelige fellesråd
Fagområder Landskap
Tidsrom 2016
Størrelse 850 m2
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

Geilo gravlund frå aust. Foto: Marianne Laa / Asplan Viak
Prosjekt

Geilo gravlund - utviding og utomhus Geilo kulturkyrkje

Les mer
Verneplan for gravplass Veileder. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Verneplan for gravplass Veileder

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Lørenskog kirkegård - Forprosjekt, utvidelse - byggetrinn 1

Les mer