Detaljprosjektering av utvidelse av gravplass

Oppdraget omfatter detaljering av byggetrinn 1 av utvidelse for Time gravplass.

Området bestod opprinnelig hovedsakelig av myrlendt beitemark, og krever full masseutskiftning for å brukes til gravlegging. Prosjektet omfatter også et nytt urnefelt på eksisterende kirkegård. Deler av gravplassen tilrettelegges for dobbel gravdybde.

Den åpne karakteren i landskapet, og kontrasten til den vegetasjonsinnhyllede eksisterende kirkegården, er understreket og bevart i planen.

Det er lagt vekt på å skape et englandskap med svakt buktende veier, der bånd av lave busker og engvegetasjon med enkeltstående trær med lette kroner, avgrenser gravfeltene.

Det eksisterende tjernet og bekken bevares, og ytterligere dammer tilrettelegges som buffer mot eksisterende kirkegård, i dag myr og oversvømmelsesareal. 

Landskapsplanen er basert på forprosjekt av Asplan Viak.

 

 

Prosjektkategori Kirkegård
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Time kommune, Rogaland
Leveranse Detaljprosjekt
Oppdragsgiver Time kommune
Fagområder LARK
Tidsrom 2015 - 2018
Størrelse 25-30 daa
Samarbeidspartnere Landskapsarkitekt Astrid Norland. Dimensjon rådgivning
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Illustrasjon: Astrid Norland
Illustrasjon: Astrid Norland

Relatert innhold

Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Tjøme kirkegård - Navnet minnelund

Les mer
Lyse murer terraserer skråningen. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Urnelund i bratt terreng - Lommedalen

Les mer
Foto: synlig.no
Prosjekt

Moholt kirkegård, ny minnelund

Les mer