Dette prosjektet tar bokstavelig talt gjenbruk til nye høyder, og er et svært innovativt pilotprosjekt for det fremtidige byggeriet og bærekraftig materialbruk.

Vårt team gikk til topps i den internasjonale konkurransen Reinventing Cities Oslo med sitt forslag «Recipe for Future Living», som bygger på en innovativ fusjon av gjenbruk og byøkologi. En enstemmig jury, med NAL som konkurransefunksjonær, mener «Recipe for Future Living» har besvart konkurranseoppgaven på den beste måten. Teamet bak vinnerforslaget «Recipe for Future Living» består foruten eiendomsutviklerfirmaet INEO Eiendom AS, av MAD arkitekter, Landskap+ AS, Asplan Viak, Vill Energi AS, Léva Urban Design, Resirqel AS, Mad communication AS og Deichman Bibliotek Stovner. Målet til Asplan Viak og hele vinnerteamet har vært å utvikle en oppskrift som setter en ny global standard for bærekraftig stedsutvikling.

På tomten Fossumdumpa på Stovner får teamet nå muligheten til å realisere vinnerprosjektet. Her skal det detaljplanlegges et kvartal med boliger og næringslokaler. Hele prosjektet er basert på ombruk av materialer fra andre byggeprosjekter. Som del av undersøkelsene ble rivningsklare bygg i sentrale deler av Oslo kartlagt og ulike brukte materialer og komponenter integrert i arkitekturen. For eksempel er karakteristiske glasspartier fra Galleri Oslo foreslått som veksthus på Stovner.

Alle bygningsmaterialer er tenkt prosessert og tilpasset som modulære og demonterbare elementer, slik at det tilrettelegges for ombruk også i neste runde. Fasaden er forskjellig for hver blokk. Fasadene bygges opp i seksjoner med en gjennomtenkt detaljering som sikrer at de ulike veggflatene kan ha ulik kledning. Prinsippet gjør at man kan tilpasse fasaden til ulike volumer av tilgjengelige materialer, og at det er enkelt å foreta utskiftinger når en eller flere plater slites eller ødelegges.

Prosjektet har et bredt sammensatt team, hvor alle er eksperter på sine felt. Asplan Viak har bidratt innen temaene byøkologi, ombruk og ombrukbarhet, strategisk landskapsplanlegging, klimatilpasning, klimagassreduksjon og mobilitet.

Landskapet er utviklet gjennom et nært samarbeid mellom Landskap+ og Asplan Viak, og ombrukskonseptet er utviklet gjennom et fruktbart samarbeid mellom Asplan Viak, Resirqel og MAD arkitekter.

Prosjektkategori Mulighetsstudie
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Stovner, Oslo
Oppdragsgiver INEO Eiendom AS og Mad Arkitekter
Fagområder Plan og urbanisme, landskap, energi og miljø
Tidsrom 2019
Programmering. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Programmering. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Livsløp. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Livsløp. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Plan. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Plan. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Gatebruk. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Gatebruk. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Takhage. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Takhage. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Fasader. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Fasader. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Drivhus. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Drivhus. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Bakhage. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Bakhage. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Naturtyper. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Naturtyper. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Snitt. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Snitt. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Sol-PV diagram. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Sol-PV diagram. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Typologi. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Typologi. Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.

Relatert innhold

Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer
Glomfjord sentrum har fått en oppgradering av veger, vegetasjon og oppholdssoner. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Glomfjord sentrum - stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Strategisk sentrumsplan for Brøstadbotn

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Prosjekt

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Les mer