Inntrekking av ny DN560 PE-ledning i 80 år gammel DN600 stål overføringsledning for vann.

Bakgrunn

Solbergledningen er en DN600 stål overføringsledning for vann lagt i 1942-1943. Den seksjonen av ledningen som nå skulle rehabiliteres strekker seg fra Spinderisletta i Solbergelva i Nedre Eiker kommune til Christopher Hornsruds vei ved Kjøsterud gård på Åssiden i Drammen kommune, totalt 2050 m. Ledningen måtte rehabiliteres som følge av utvendig korrosjon og lekkasjer.

Beskrivelse og utførelse

Asplan Viak utførte feltarbeid og prosjekterte løsning for rehabilitering med inntrekking av nytt DN560 SDR11 PE100 RC rør uten PP-kappe, i kombinasjon med noe supplerende graving, spunting og styrt boring i løsmasser. I konkurransegrunnlaget ble det også åpnet for alternative tilbud.

Det kom inn tre tilbud, hvorav ett alternativt tilbud med strømperenovering. Steg Entreprenør AS vant jobben, og gjennomførte inntrekking av ny PE-ledning, i kombinasjon med noe retningsstyrt boring. Inntrekking av en så stor ledning som DN560 i en eksisterende DN600 ledning er i seg selv en krevende prosess. Bend og avvinklinger var kartlagt ut fra gamle byggetegninger i prosjekteringsfasen, og inntrekkingen gikk i all hovedsak etter planen.

Sammen med rørleverandør Hallingplast AS gjennomførte også Steg Entreprenør en demonstrasjon av montering av en elektrosveisesadel med dimensjonsovergang fra 560 til 315 mm ute på anlegget.

En spennende jobb!

Prosjektkategori NoDig, VA, Vann og miljø, SSTT, vannledning, inntrekking, rehabilitering, renovering, styrt boring
Kompetanseområder Vann- og miljøteknikk
Lokasjon Solbergelva, Nedre Eiker kommune
Leveranse Detaljprosjekt
Oppdragsgiver Nedre Eiker kommune
Fagområder VA og bygg
Tidsrom 2016-2018
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

Tema

#NoDig

Relatert innhold

Foto: Sandum AS
Prosjekt

«Verdenspremiere» i utblokking av stor vannledning i Trondheim

Les mer
Sandum AS
Prosjekt

Utblokking av vannledning på Erikstad

Les mer
Foto: Steg Entreprenør AS
Prosjekt

Fredlybekken. Forberedelse Nydalsbrua

Les mer