I samarbeid med bl.a. HENT AS vant Asplan Viak en totalentreprisekonkurranse for det nye helse- og velferdssenteret på Strindheim i Trondheim. Intensjonen for senteret har vært å ivareta og forsterke det parkmessige området rundt, samt å være et arkitektonisk bindeledd i omgivelsene.

Persaunet helse- og velferdssenter ligger som en del av et større grøntdrag i omgivelsene. Anlegget har fått en parkmessig opparbeidelse for å forsterke denne sammenhengen. For å skape liv og ferdsel i anlegget er ganglinjer fra områdene rundt ført gjennom den frodige parken.

Helse- og velferdssenteret består av to bygg: hovedbygget med 96 beboerrom, bydelskafé og andre servicefunksjoner samt et bygg som rommer 50 omsorgsboliger. De to byggene er med sin plassering og utforming med på å definere viktige siktlinjer og flere varierte uterom. Integrering av kunst har vært viktig i anlegget.

Tomta faller om lag 8 m fra vest til øst og gir dermed rom for uteområder på ulike terrengnivå. Terrenget på vestsiden danner en naturlig skålform med skrånende terreng inn mot samlingsstedet Torget, et naturlig møtested for beboere og besøkende. Mellom de ulike terrengnivåene gjør de mange snarveiene det enkelt å ta seg frem.

En lukket sansehage ligger mot vest, godt skjermet av bygget og terrenget rundt. Her står sanseopplevelser som vekker minner gjennom lukt, smak og taktil følelse i fokus.

Parkering, varelevering og renovasjon er lagt på nedre nivå i øst, slik at resten av anlegget skjermes for den tyngste trafikken.

På hovedbyggets tak er det etablert en solrik takterrasse med storslagen utsikt, noe som raskt har blitt populært.

Prosjektkategori Helse- og omsorgsbygg
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Trondheim kommune
Leveranse Fra totalentreprisekonkurranse til detaljprosjektering
Oppdragsgiver Trondheim kommune v/Trondheim Eiendom
Tidsrom 2014 - 2017
Størrelse 13 daa
Samarbeidspartnere Hent AS (entreprenør), pka (arkitekt), ViaNova (RIVeg, RIVA), Cowi AS (RIBr, RIA), Bravida AS (RIE)
Detalj: plantekasse i sansehagen. Foto: Synlig.no
Detalj: plantekasse i sansehagen. Foto: Synlig.no
Solrik takhage med vid utsikt. Foto: Synlig.no
Solrik takhage med vid utsikt. Foto: Synlig.no
Jørn Rønnau har stått for kunstnerisk utsmykning i uterommene. Foto: Synlig.no
Jørn Rønnau har stått for kunstnerisk utsmykning i uterommene. Foto: Synlig.no
Torget med hovedinngang, bydelskafé og kunstnerisk utsmykning v/Jørn Rønnau. Foto: Synlig.no
Torget med hovedinngang, bydelskafé og kunstnerisk utsmykning v/Jørn Rønnau. Foto: Synlig.no
Torget med kunstnerisk utsmykning v/Jørn Rønnau og snarveg til nedre del av anlegget. Foto: Synlig.no
Torget med kunstnerisk utsmykning v/Jørn Rønnau og snarveg til nedre del av anlegget. Foto: Synlig.no
Fra øvre del av anlegget har man utsikt over torget, videre gjennom anlegget og utover fjorden og Fosenalpene. Den grønne øya er del av den kunstneriske utsmykningen i anlegget v/kunstner Jørn Rønnau. Foto: Synlig.no
Fra øvre del av anlegget har man utsikt over torget, videre gjennom anlegget og utover fjorden og Fosenalpene. Den grønne øya er del av den kunstneriske utsmykningen i anlegget v/kunstner Jørn Rønnau. Foto: Synlig.no
Illustrasjonsplan: Asplan Viak
Illustrasjonsplan: Asplan Viak

Relatert innhold

Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture
Prosjekt

Psykiatri på Nordbyhagen AHUS

Les mer
Quality Hotell Skjærgården
Prosjekt

Quality Hotell Skjærgården

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Prosjektering av Tveitane barnehage, Vaksdal kommune

Les mer
Mange ulike rom på taket, felles og privat. Foto: Kristina B. Holmblad
Prosjekt

Barcode - kvartal 13

Les mer