Omsorgsboliger for fremtiden

Bofellesskap for unge voksne med psykisk utviklingshemming trenger ikke se ut som en institusjon. Hva gjør omgivelsene i omsorgsboliger med beboere og pårørende? Alle mennesker trenger trygghet, og et sted vi kan dyrke vår identitet og slappe av – et sted vi kan kalle hjem. Gabbroveien 1 – en terrassert boligblogg fra 1976 har blitt til et bofellesskap for 12 beboere. Følelsen av å være «hjemme» er forsterket gjennom arkitekturen, overflater, kvalitet og funksjonalitet.

Asplan Viak har for Bærum kommune prosjektert 12 omsorgsboliger, med fellesareal og støtteareal, samt to adskilte utleieboliger. Innflytting var 4.kvartal 2020 og bruttoarealet på 1325 m2

Ombyggingen krevde at alt ble revet utenom den konstruktive betongen som måtte kuttes og forsterkes med stål for å muliggjøre en god planløsning. Den lave etasjehøyden og dårlig kvalitet på eksisterende konstruksjon krevde mye tverrfaglig samarbeid og oppfølging for å oppnå et godt resultat. Prosjektet ble utført under NS3420 kontrakt med generalentreprise.

Det er valgt variert fargebruk, samt introdusert en varme gjennom bruk av treverk, som bidrar til følelsen av et hjem i motsetning til institusjon. Fasadene er transformert og blitt byttet ut med store glassfelt. Inngangssoner er gitt ekstra plass, slik at hver leilighetsdør markerer inngangen til en persons hjem.

En transformasjon av et leilighetsbygg fra 1976 til moderne omsorgsboliger vil være et godt, bærekraftig valg for miljøregnskapet og for brukerne, men også som forbildeprosjekt for transformasjon av tilsvarende bygningsmasse i andre situasjoner.

Omsorgsboliger for fremtiden handler om å se helheten. Sammen har arkitekt og interiørarkitekt skapt et prosjekt der det hverdagslige og enkle har blitt transformert til et bofellesskap som forbilledlig baner vei for hvordan vi ønsker at omsorgsboliger i fremtiden skal se ut.

Prosjektkategori Omsorgsboliger, helsehus, ombygging
Kompetanseområder Arkitektur
Deltagende kompetansområder Bygg og anlegg
Leveranse Detaljprosjekt
Oppdragsgiver Bærum kommune
Fagområder ARK, IARK
Tidsrom 2018 - 2020
Størrelse 1300 m2

Kontakt

Sebastian Østlie
Arkitektur og bygg øst
Oslo
+47 911 12 522

Relatert innhold

Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture
Prosjekt

Psykiatri på Nordbyhagen AHUS

Les mer
Solrik takhage med grillplass og spiselige vekster. Foto: Synlig.no
Prosjekt

Persaunet helse- og velferdssenter

Les mer
Foto: Dag Jenssen
Prosjekt

Smidsrød helsehus

Les mer