Prosjektet har omfattet omlegging av gangvei ved fuglereservatet Østensjøvannet, for å tilrettelegge for et mer uforstyrret fugleliv.


Østensjøvannet er et naturreservat med stort mangfold av plante- og dyreliv. Østensjøvannet brukes av mange ulike grupper av mennesker, av skoler og barnehager, fuglekikkere, mosjonister, aktive, gående og andre som er ute etter et rolig område.

Østensjøvannet omkranses av en turvei som er tilrettelagt for alle.  Stedvis ligger turveien for nærme vannkanten og kan dermed være til sjenanse for fuglelivet. Tiltaket innebærer å fjerne deler av den gamle turveien langs vannet, etablere en ny sti på den gamle Oltidsveien samt å bygge en klopp over bekken og forbinde turveien og utsiktspunktet for fuglekikkere. 

Det har også blitt gravet ut en forsenkning, en dam, med grunt vann nær Østensjøvannet for insekter, fugl og amfibier. 

I forbindelse med arkeologiske undersøkelser har topplag som har blitt gravet vekk blitt lagt i ranker og blitt tilbakeført der turvei ble fjernet slik at landskapet reetableres med naturlig tilhørende frøbank.

Eksisterende turvei ble brukt som anleggsvei og arealene ble istandsatt med vekstjord og frøbank etterhvert som anleggsarbeidene trakk seg ut av området.

Målet var at det ikke skal synes at det har gått en turvei langs vannet når tiltaket er avsluttet.

Kloppen ble utformet som en enkel konstruksjon med lette fundamenter slik at inngrepet skal være enkelt reversibelt om ønskelig, mens stien ble etablert som en enkel grussti. Det ble ikke etablert belysning langs turveien for ikke å forstyrre fuglelivet.

Turveien er plassert i samråd med biologer fra Bymiljøetaten og arkeologer fra Byantikvaren.

Prosjektkategori Landskapsarkitektur
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Østensjøvannet, Oslo kommune
Leveranse Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og byggeoppfølging
Oppdragsgiver Oslo kommune, Bymiljøetaten
Fagområder Landskap
Tidsrom 2017-2019
Størrelse ca. 150 m omlegging, klopp og ny sti på 45 m
Samarbeidspartnere SAAHA arkitekter (SØK) og DOF ingeniører (Rib) for klopp.
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Bymiljøetaten, Oslo kommune
Foto: Bymiljøetaten, Oslo kommune
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer