Det Nye Tøyenbadet vil glede hele Oslos befolkning

Asplan Viak har blitt tildelt rollen som arkitekt, landskapsarkitekt og rådgivende ingeniør i byggingen av Oslos største badeanlegg. Byggingen av det moderne badeanlegget på Tøyen startet i januar 2021.

Bakgrunn for prosjektet:

Asplan Viak fikk i 2017 i oppdrag av Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) å lage skisseprosjekt for det nye Tøyenbadet. I første halvdel av 2017 utførte Asplan Viak AS en mulighetsstudie og programstudie, bestillingen fra KID om skisseprosjekt tok utgangspunkt i konklusjonene fra disse foregående studier.

Arbeidet med skisseprosjektet startet i august 2017 med innlevering i januar 2018. Asplan Viak var ansvarlig for alle fag, med unntak av geoteknikk. Bestillingen fra byggherren tok utgangspunkt i programstudie datert juni 2017. Skisseprosjektet ble revidert i løpet av 2018.

I november 2018 ble arbeidet videreført med detaljprosjektering som pågikk ut 2020. Asplan Viak har også i denne fasen hatt ansvar for alle fag, med unntak av badeteknisk anlegg som er detaljprosjektert av ENWA.

Prosjektet er detaljprosjektert og beskrevet etter NS 3420 basert på en kontraktstrategi med byggherrestyrte delentrepriser etter NS 8405. Hele bygningen og alle anlegg er modellert i en felles modell.

Asplan Viak vil følge prosjektet helt frem til ferdigstillelse med bistand i kontrahering, generell faglig oppfølging, endringshåndtering, kontroll, overtagelse etc.

 

Detaljert oversikt

Samlet honorar frem til og med detaljprosjekt er ca. kr. 150 mill.

Prosjektet har følgende ca. mål:

 • Tomteareal = 12 000 m2
 • Bruttoareal bygg [BTA] = 16 000 m2
 • Grunnflate = 6 000m2
 • Totalt vannareal inne og ute = 2700 m2

Økonomiske rammer:

 • Entreprisekostnad: 810 MNOK
 • Samlet prosjektkostnad: ca. kr. 1.400 mill.

 

Oppstart av arbeidet ble blant annet basert på følgende forutsetninger:

 • Riving av eksisterende Tøyenbad
 • Bygging av nytt innen- og utendørs svømme- og badeanlegg. Idrettsbassenget vil bli et fullverdig konkurransebasseng på 50 x 25 meter, og vil kunne benyttes til NM.
 • Det skal sikres god kapasitet til svømmeopplæring
 • Integrering/bygging av flerbruksbrukshall.

 

Fasiliteter og muligheter

Tøyenbadet har i en generasjon vært Oslo største og mest kjente badeanlegg. Det har også vært en viktig del av tilbudet og helheten i Tøyenparken og bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka. Mange har tatt sine første svømmetak eller første stup her, eller nytt vårsolen i solhellingene i parken med utsikt over Oslo by. Etter grundige utredninger over lang tid ble det politisk vedtatt at det gamle Tøyenbadet skulle rives for å gi plass til et nytt, moderne anlegg på samme tomt.

Det Nye Tøyenbadet vil bli et av Norges største og beste badeanlegg med et variert badetilbud til idretten, skole, helse, mosjon, lek og velvære. Man skal ha muligheten til å arrangere konkurranser i svømming, slappe av i varmt vann, leke og vasse, ta sine første svømmetak, svette og mosjonere. Det skal være varierende badetemperaturer og vanndybder fra 0 til 5 meter. Store gode vannarealer med varierende dybde gir ideelle forhold for svømmeopplæring, både gjennom lek og vanntilvenning, og organisert opplæring. Utebadet i parken mot sør skal gi gode opplevelser i en lang sommersesong.

 

Totalt vil det nye Tøyenbadet bestå av både et innendørsanlegg, et utendørsanlegg og en fullverdig flerbrukshall:

 • Idrettsbad
 • Familiebad
 • Velværebad
 • Helsebad
 • Skole- og opplæringsbad
 • Utebad

 

Miljø og bærekraft

Teksten er hentet fra Oslo kommune:
Asplan Viak skal prosjektere Tøyenbadet på vegne av Oslo kommune. Kommunen stiller krav til miljøvennlig materialbruk og materialgjenvinning. 

 • Deler av bygget skal bygges i tre, og  store deler av fyllmassen gjenbrukes til blant annet anleggsvei og for å gi bedre stigningsforhold for ny gang- og sykkelvei, samt HC-parkering.
 • Betong, armeringsjern og annet avfall som ikke gjenbrukes, sorteres før det leveres på godkjente avfallsmottak.   
 • Anlegget bygges som passivhus. Vi planlegger å videreføre fjernvarme som primær energiforsyning og ser på bruk av sekundærkilder som energibrønner og solenergi.
 • På taket blir det vegetasjon. Denne løsningen gjør nytte av regnvann og bidrar til å redusere overvann.
 • Vi planlegger å bruke renset regnvann som bassengvann. Dette vil redusere bruken av vann fra det offentlige vann- og avløpsnettet.
 • Anleggsplassen blir fossilfri. Det betyr at alle anleggsmaskiner skal være elektriske eller gå på biodiesel.

 

Kilde:

Nye Tøyenbadet - Oslo kommune

Prosjektkategori Parker og byrom
Deltagende kompetansområder Bygg og anlegg, Landskapsarkitektur, Arkitektur
Lokasjon Bydel Grünerløkka og gamle byen i Oslo Kommune
Leveranse Detaljprosjektering og oppfølging i byggetid
Oppdragsgiver Oslo Kommune
Tidsrom 2021-2024
Størrelse Tomteareal = 12 000 m2 , Bruttoareal bygg [BTA] = 16 000 m2 , Grunnflate = 6 000m2 Totalt vannareal inne og ute = 2700 m2

Kontakt

Bjørn Ferrol Olsen
Arkitektur og bygg Sør
Tønsberg
+47 901 27 598

Lenker

https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/nye-toyenbadet/#gref

Relatert innhold

<p>Illustrasjon: Asplan Viak</p>
Prosjekt

Gyldenløves gate

Les mer
<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Lakkegata aktivitetspark. Foto: Asplan Viak / Josten Thorvaldsen.
Nyhet

Lakkegata Aktivitetspark er nominert til EU Mies Award 2022

Les mer