Asplan Viak AS har utarbeidet områdereguleringsplan for Mysen idrettspark. Planen legger rammer for en bærekraftig og fleksibel utvikling av området.

Mysen idrettspark vil bestå av idrettsanlegg, flerbruksarealer og bypark som kommer hele byen til gode. Den nye bebyggelsen vil i tillegg til den eksisterende Eidsberghallen være svømmehall og rackethall.

Gjennom prosessen har Asplan Viak utarbeidet mulighetsstudie, evaluering av alternativer for innhold i idrettsparken og overvannsløsninger. 

Mysen er et tettsted med mange kvaliteter og hvor «alt» kan nås innen en kilometer. Områdeplanen styrker og ivaretar gode blågrønne forbindelser internt i området og til omgivelsene. Eksisterende bilparkering reduseres vesentlig, det sikres god tilgjengelighet for gående og syklende, og gater som forbinder området til sentrum er styrket. Mysen idrettspark blir en multipark for alle aldersgrupper som tilrettelegges for idrett, aktivitet, barns lek, rekreasjon og gode møteplasser.

Områdeplanen ligger ute til offentlig høring nå.

Prosjektkategori Områderegulering
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Mysen, Eidsberg.
Oppdragsgiver Eidsberg kommune
Fagområder Plan, landskapsarkitektur, overvann.
Tidsrom 2017
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer