Bodø er en av Norges raskest voksende byer. Med nedleggelsen av Bodø Hovedflystasjon som kampflybase, ser kommunen på muligheten for å bruke det frigjorte arealet til byutvikling. Dette krever en ny flyplass, også fordi eksisterende rullebane ikke har godt nok teknisk standard og må bygges ny. Masterplanen er derfor første byggetrinn for en ny flyplass, men også den nye bydelen kommunen planlegger.

Etter vedtaket om nedleggelsen av hovedflystasjonen utviklet Bodø kommune i samarbeid med Nordic og Asplan Viak prosjektet «Ny By - Ny Flyplass». Prosjektet ser på mulige alternativer for å utvikle forsvarets arealer, men peker på anleggelsen av en helt ny flyplass som det mest hensiktsmessige. Dette fordi man får koblet den nye bydelen bedre til Bodø sentrum enn om man skulle anlagt bydelen der forsvaret holder til i dag og latt den sivile delen bli liggende. Det er derfor bestemt å bygge en helt ny lufthavn, og NTP gir støtte til dette prosjektet. Dagens flyplass er også for liten gitt veksten som forventes, og har en utgått rullebane.

Masterplanen skal derfor sikre interessene til den nye flyplassen, og avsette tilstrekkelig areal for et 50-års perspektiv. Den skal sikre god drift for dagens og fremtidige aktører, samt utvikle alternativer for hvordan flyplassen kan vokse med tiden. Flyplassen skal sikre optimale forhold for GA-virksomhet, flyselskapene, helikopter og redningstjenesten, tekniske verkstedshaller, frakt anlegg og områder hvor forsvaret kan operere i krisesituasjoner og øve i fredstid.  Planen peker på en foreslått landside med hotell, handel og konferanse, samt lager en for-plass som skaper et dirkete utsyn til den spektakulære nordlandsnaturen som rammer flyplassen. Masterplanen har jobbet aktivt med å sikre et egnet landskapelig grep med minst mulige terrengmodifikasjoner, samt opprettholde eller tilføre nye landskapelige kvaliteter. I siste fase er flyplassen dimensjonert for opptil 3.2 millioner passasjerer og vil ha 20 gates direkte til terminal pluss ytterligere oppstillingsplasser.

Prosjektkategori Masterplan
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Bodø
Oppdragsgiver Avinor
Fagområder Plan og urbanisme, Samferdsel, Landskap
Tidsrom 2017-2018
Illustrasjonsplan. Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjonsplan. Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Fase 1. Illustrasjon: Asplan Viak
Fase 1. Illustrasjon: Asplan Viak
Fase 2. Illustrasjon: Asplan Viak
Fase 2. Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer
Glomfjord sentrum har fått en oppgradering av veger, vegetasjon og oppholdssoner. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Glomfjord sentrum - stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Strategisk sentrumsplan for Brøstadbotn

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Prosjekt

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Les mer