Fornebubanen er et viktig offentlig samferdselsprosjekt som det knyttes store forventninger til. Lysaker er sentralt plassert på den nye linjen. Stasjonsutformingen skal bidra til at Lysaker blir et effektivt og godt kollektivknutepunkt.

For brukerne skal reisen med Fornebubanen være enkel og trygg. Samtidig skal utformingen av stasjonsområdet bidra til sentrumsutvikling på Lysaker. Utbyggingsområdene nord og sør for E18 og på begge sider av Lysakerelven må forbindes og få et tydelig midtpunkt. Lysaker stasjon må bli et attraktivt sosialt møtepunkt, og underbygge de unike kvalitetene på stedet. Stasjonen er utfordrende i forhold til gjennomføring og byggeteknikk. Den ligger tett opp mot eksisterende jernbanestasjon og eventuell fremtidig utvidelse av jernbanetraseen. Det er dårlige grunnforhold, og tog-traséen må krysse rett under Lysakerelven. Prosjektet må svare godt på alle disse utfordringene.

Prosjektkategori Urbanisme, samferdsel, landskap og arkitektur.
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Lysaker, Bærum.
Oppdragsgiver Ruter
Fagområder Konkurranse
Tidsrom 2019
Samarbeidspartnere Longva Arkitekter, Arup og Asplan Viak
Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.
Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.
Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.
Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.
Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.
Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.
Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.
Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.
Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.
Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.
Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.
Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.

Relatert innhold