Laksevågneset ligger ytterst og inngår i område som i forslag til ny KPA er vist som sone for byfortetting.

NCC eier Laksevågneset, og ønsker å utvikle området. I dag drives området som et industriområde, men grunnet signaler om byfortetting fra Bergen kommune vurderer NCC å flytte industrivirksomheten vekk fra neset, og legge til rette for høykvalitets transformasjon. NCC har vært tydelige på at de har høye ambisjoner knyttet til bærekraft. De ønsker oppnåelse innen både sosial- økonomisk og miljømessig bærekraft. De ønsker å skape et godt prosjekt. De ønsker å tilrettelegge for barnefamilier, eldre, studenter og andre. Denne studien er et innspill til hvordan vi kan gjøre det og samtidig svare ut Bergen kommunes ønske om tetthet og urbane strukturer. 

For å kunne svare på en slik oppgave må man tenke tverrfaglig. Og bærekraftig. Dette krever en annen type prosess enn det vi har for vane å gjennomføre.

Vi har valgt å etablere en prosessuell utvikling av tidligfasestudiene, der både prosjekteringsarkitekter, energi og miljørådgivere, arkitekter, brannrådgivere landskapsarkitekter, lokalklimaeksperter, psykologer, biologer, kulturminneeksperter og mange flere har vært med.

Prosjektkategori Mulighetsstudie
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Laksevågneset, Bergen
Oppdragsgiver NCC Property Development AS
Fagområder Plan og urbanisme, arkitektur, energi, GIS
Tidsrom 2017-2018
Norsjøryggen natt. Illustrasjon: Asplan Viak / MAD / Adrian Ukleja
Norsjøryggen natt. Illustrasjon: Asplan Viak / MAD / Adrian Ukleja
Nordsjøryggen dag. Illustrasjon: Asplan Viak / MAD / Adrian Ukleja
Nordsjøryggen dag. Illustrasjon: Asplan Viak / MAD / Adrian Ukleja
Strøket. Illustrasjon: Asplan Viak / MAD / Adrian Ukleja
Strøket. Illustrasjon: Asplan Viak / MAD / Adrian Ukleja

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer
Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak
Prosjekt

Kartlegging av muligheter for solcelleanlegg på skoler i Oslo

Les mer