Kværnerbyen er transformert fra industristed til en ny boligbydel. Utbyggingen har skjedd i etapper med prosjektering av gater, plasser, torg, vannløp og de nære uteområdene knyttet til boligene.

Kværner Brug ble startet opp i Lodalen i Oslo i 1853. På begynnelsen av 1920-tallet ble Alna-elva lagt i rør. Industrivirksomheten vokste utover på 1900-tallet, men i 1999 ble produksjonen nedlagt og fabrikkområdet solgt. Obos ved Lodalen Utvikling har transformert området til en ny bydel med boliger, barnehage, kontorer, restauranter og næringslokaler. Kværnerbyen har blitt gitt identitet som tidligere industristed med røffe materialer og gjenbruk av elementer fra industritida.

Gjennom den nye bydelen er det anlagt kanal, vannløp og et stort vannspeil. Vannet er blitt et trekkplaster både for beboerne og for folk utenfor Kværnerbyen. Vannspeilet fryser til skøytebane vinterstid, og om sommeren innbyr vannet til vassing, spruting og bading, hopping på hoppesteiner, og vakre opplevelser fra en tur langs elvepromenaden. Dette vannanlegget er tilrettelagt for gjenåpning av Alna når elva blir ren nok til å gå åpent i dagen.

Regnvann fra plassene langs vannløpet ledes til vannstrengen, og der det er behov er det laget slisser for dette vannet i kanten langs vannløpet. I tillegg er det laget nedsenkede områder med treplanting i grus eller med bunndekkeplanting hvor regnvannet magasineres og benyttes av vegetasjonen.

De bolignære arealene har fått lekeplasser og felles sitteplasser hvor beboerne kan møtes og bli kjent. Det er også satset på frodig beplantning og ikke minst treplanting for å hamle opp med de store dimensjonene på byggene.

Sentralt i bydelen ligger det store torget som har fått navnet Smeltedigelen. Det er lagt til rette for fleksibel og kanskje uventet bruk. Torget har en scene og vil være en naturlig plass for kulturbegivenheter Planlagte attraksjoner er vann i form av tåkespruter og belysningsdesignere i Zenisk har utarbeidet et modig belysningskonsept. Torget er også et av de viktigste stedene for gjenbrukselementer fra industritida. Gigantiske stålsøyler med imponerende klinking og en stor peltonturbin med presisjon i stålarbeidet står på en søyle og preger torget.

Kværnerbyen, ved Dreieskivkvartalet borettslag, fikk høsten 2018 utmerkelse som en av Oslos fineste hager fra Oslo kommunes hagepremieringskomite.

"Ulike rom skaper spenning ved effektfulle forskjeller og nyanser dem i mellom. Spaserveien gjennom forbinder det hele og inspirerer til opphold ute”, heter det i juryens begrunnelse. 


 

Prosjektkategori Byrom og parker
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Oslo
Leveranse Detaljprosejktering
Oppdragsgiver Lodalen Utvikling, PEAB, AF
Fagområder LARK, RIVA, RIB
Tidsrom 2005 - 2018
Størrelse 40 daa
Samarbeidspartnere Zenisk lysdesign
Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak
Felt B. Foto: Asplan Viak
Felt B. Foto: Asplan Viak
Felt B. Foto: Asplan Viak
Felt B. Foto: Asplan Viak
Felt B. Foto: Asplan Viak
Felt B. Foto: Asplan Viak
Felt B. Foto: Asplan Viak
Felt B. Foto: Asplan Viak
Foto: Ivan Brodey
Foto: Ivan Brodey
Foto: Ivan Brodey
Foto: Ivan Brodey
Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Ivan Brodey
Foto: Ivan Brodey
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer