Kristian Augusts gate 13 er Oslos første fullskala ombruksbygg, utviklet av Entra Eiendom til kontorhotell.

Den eksisterende bygningen i Kristian Augusts gate 13 er fra slutten av 1950-tallet og skal rehabiliteres med sin opprinnelige fasade, mens det nye tilbygget vil skille seg fra den eksisterende delen med eget utrykk. Bygget er støttet av FutureBuilt, gjennom programmet for sirkulære bygg.

Tullinkvartalet revitaliseres til et byrom med gatetun, passasjer og bygg som inviterer byen inn i kvartalet. Dette gir nytt liv og aktivitet til et sentralt og viktig område i hovedstaden. I et samspill mellom gammel bebyggelse og ny arkitektur skapes et nytt tilbud til Oslos befolkning. Gjennom et nytt bygulv inviteres publikum inn i et spennende område med spisesteder, aktivitet og opplevelser.

Bygget er prosjektert med blågrønne tak og dekker som skal etableres våren 2020. Vegetasjonen skal bestå av over 50 norskproduserte arter, hvorav de fleste har stor verdi for pollinerende insekter. Plantene er spesielt utvalgt for krevende miljøer, og antas å klare seg bra under de tøffe forholdene på tak og dekker. Alle plantene er produsert ved norske planteskoler. Det er utviklet løsninger for overvann som håndterer 20-års regnhendelser.


Miljøprofil

Kristian Augusts gate 13 blir rehabilitert etter sirkulære prinsipper. Prosjektet gjennomføres som et pilotprosjekt hvor det forsøkes ombruk i stor skala, noe som vil sette sitt preg på bygningen både utvendig og innvendig.

I tillegg til å ta vare på så mye som mulig i det eksisterende bygget, skal prosjektet oppføre et tilbygg i bakgården med blant annet ombruk av bærekonstruksjoner hentet fra bygg som rives. Det har blitt lagt ned et omfattende arbeid med prosesser for ombruk av f.eks. hulldekkeelementer i betong, stålkonstruksjoner, fasadekledning, vinduer, VVS-utstyr og inventar. Leietager (Spaces) er involvert i prosjekteringen gjennom sin interiørarkitekt Scenario, som sørger for at ombruk setter sitt preg på innredning og overflater i interiøret. Asplan Viak er ombruksrådgiver i prosjektet.

Kristian Augusts gate 13 er et pilotprosjekt i Futurebuilt og det første bygget som tester ut kriteriene for Sirkulære bygg. Futurebuilt har støttet en rekke arbeidsmøter/verksteder med fokus på utvikling av prosedyrer for prosjektering, kvalitetssikring og dokumentasjon ved ombruk av hhv. stål, betong og fasadekledning.

Prosjektet er også rigget etter prinsippene i BREEAM NOR, og det er innarbeidet krav tilsvarende BREEAM Very Good. Det legges opp til utslippsfri byggeplass, 100 % avfallssortering (max. 20kg/m2 avfall) og lavt klimagassutslipp fra materialbruk. Asplan Viak bidrar med dagslysvurderinger og beregninger av energibehov og klimagassutslipp knyttet til materialer, energi og transport. Ambisjonen iht. FutureBuilt er halvert klimagassutslipp fra transport, energi og materialbruk.


KONTAKT Energi og miljø: 
Anne Sigrid Nordby
Arkitekt PhD, kretsløpsdesign, Energi og miljø
Sandvika
T: +47 976 69 725
e-post: annesigrid.nordby@asplanviak.no

Prosjektkategori Byrom, sirkulære bygg, ombruk
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Oslo
Leveranse LARK Detaljprosjektering/Arbeidstegninger, dagslys-, energi- og klimagass-beregninger, ombruksrådgiving
Oppdragsgiver Oppdragsgiver: Insenti og Byggherre: Entra Eiendom AS
Fagområder LARK, RIM (Breeam, energi, dagslys, klimagass, ombruk), Plan og urbanisme, Vann- og miljøteknikk.
Tidsrom 2018 - pågående
Størrelse 3162 m2
Samarbeidspartnere Mad arkitekter, Spaces/ Scenario, Rambøll, Norconsult, Heiberg & Tveter, Resirqel, Bergknapp, Protan.

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer