Årets viktigste bygg

Verden består ikke av endeløse ressurser, og ombruk av materialer blir stadig viktigere. Kontorhotellet i Kristian Augusts gate 13 er Oslos første fullskala ombruksbygg, utviklet av Entra Eiendom. Bygget er støttet av FutureBuilt, gjennom programmet for sirkulære bygg, og Asplan Viak har bidratt med ombruksrådgivning, landskapsarkitektur og blågrønne tak - samt flere andre miljøfag.

Materialombruk i stor skala

Bygninger og anlegg krever en stor del av jordens ressurser med tanke på materialer, energi og avfall. Kristian Augusts gate 13 (KA13) er i stor grad skapt av elementer som ellers ville ha blitt kastet.

Dette er Norges første bygg hvor ombruk av byggematerialer og sirkulære løsninger er benyttet i større skala. Avfallsmengden er med dette prosjektet drastisk redusert, både gjennom ombruk av eksisterende bygning og gjennom bruk av materialer fra rivingsprosjekter. Dessuten er bevaring og videreutvikling av eksisterende bygg og byrom verdifullt for byenes identitet og historie.

 

Historisk bygning med moderne utseende

Bygget har endret tankegangen rundt hva som kan gjenbrukes, selv med komplekse forutsetninger. Det beskjedene kontorbygget fra 1950-tallet er bevart istedenfor revet. I tillegg er det oppført et tilbygg som i stor grad består av ombrukte byggematerialer.

Landskapsarkitektene i Asplan Viak har, i samarbeid med Mad arkitekter og interiørarkitektene i Scenario, gitt KA13 et moderne og lekent utseende. Grepene med å inkludere ombrukte bygningsdeler oppfattes som gode designgrep så vel som gode valg med tanke på bærekraft.

Ombruksmaterialer kommer fra ulike «donorbygg» (det vil si bygg som enten skulle rives eller rehabiliteres) rundt om i Oslo; betongdekker fra Regjeringsbygg R4, vinduer fra Kværnerbyen, rekkverk fra Tøyenbadet, steinbelegning til uteterrasse fra fasadekledning i Drammensveien og terrassegulv fra Dronning Eufemias gate 8. I tillegg er det fokusert på ombrukbarhet, det vil si at elementer, både nye og eksisterende, er egnet for videre ombruk i en eventuell neste runde.

 

Spesielt utvalgte planter på takene

Bygget er prosjektert med flerfunksjonelle blågrønne tak og takterrasser. Det øverste taket går over eksisterende og nytt bygg, grunnet ulike forutsetninger for vannhåndtering og belastning. Vegetasjonen består av over 50 norskproduserte arter. De fleste artene har stor verdi for pollinerende insekter og styrker biologisk mangfold i indre by. Plantene er spesielt utvalgt for krevende miljøer på tak og takterrasser og vil gi et frodig og variert uttrykk som gagner både mennesker og pollinerende insekter.

Det er utviklet nyskapende løsninger for overvannshåndtering der vannet blir brukt som ressurs til vanning av plantene, samt at taket kan håndtere en 20 års-regnhendelse.

I tillegg er det benyttet ombruksmaterialer på alle terrassegulv (granittstein og tretremmer) og i rekkverk, og det er gjenvunnet materialer i plantekasser og benker. Tverrfaglig samarbeid mellom Landskap, Breeam-økolog, Vann og miljø/ Overvann, Energi og Miljø, Bergknapp, Protan, Insenti, MAD arkitekter og resten av prosjekteringsteamet har vært viktig for å løse prosjektets kompleksitet og har gitt rom for nyskapende løsninger.

 

Sterk miljøprofil – Sirkulære bygg

Asplan Viak har vært ombruksrådgiver i prosjektet. Det har blitt lagt ned et omfattende arbeid med fremskaffing av brukte materialer så vel som prosesser for ombruk av f.eks. stålkonstruksjoner, fasadekledning, VVS-utstyr og inventar.

KA13 er et pilotprosjekt i FutureBuilt og det første bygget som tester ut kriteriene for Sirkulære bygg. FutureBuilt har støttet en rekke arbeidsmøter/verksteder med fokus på utvikling av prosedyrer for prosjektering, kvalitetssikring og dokumentasjon ved ombruk av henholdsvis stål, betong og fasadekledning.

Asplan Viak har også bidratt med dagslysvurderinger og beregninger av energibehov og klimagassutslipp knyttet til materialer, energi og transport. Ambisjonen i henhold til FutureBuilt er halvert klimagassutslipp fra transport, energi og materialbruk.

 

Stor innovasjonsverdi – viktig med kunnskapsdeling

Prosjektet har stor innovasjonsverdi og er en viktig brikke for kunnskapsdeling i bransjen. Prosjektet setter nytt søkelys på hva som kan og bør ombrukes i fremtidens byggeprosjekter. Nye bygg og byer må planlegges med omtanke for livsløp, kvalitet, fleksibilitet og ombruk.

Ikke bare har brukerne av kontorhotellet fått hyggelige og fine oppholdssoner inne som ute, men klima, miljø, byøkologi og bærekraft har blitt tatt på alvor.

Vi har sammen gjort det umulige mulig, og KA13 er kanskje årets viktigste hus!


KONTAKT Landskapsarkitektur:
Janicke Ramfjord Egeberg
Analyse, plan og landskap øst
Sandvika
+47 909 51 212
janicker.egeberg@asplanviak.no

 

KONTAKT Energi og miljø: 
Anne Sigrid Nordby
Arkitekt PhD, kretsløpsdesign, Energi og miljø
Sandvika
+47 976 69 725
annesigrid.nordby@asplanviak.no

Prosjektkategori Byrom, sirkulære bygg, ombruk
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Oslo
Leveranse LARK Detaljprosjektering/Arbeidstegninger, dagslys-, energi- og klimagass-beregninger, ombruksrådgiving
Oppdragsgiver Oppdragsgiver: Insenti og Byggherre: Entra Eiendom AS
Fagområder LARK, RIM (Breeam, energi, dagslys, klimagass, ombruk), Plan og urbanisme, Vann- og miljøteknikk.
Tidsrom 2018 - 2021
Størrelse 3162 m2
Samarbeidspartnere Mad arkitekter, Spaces/ Scenario, Rambøll, Norconsult, Heiberg & Tveter, Resirqel, Bergknapp, Protan med flere
Utmerkelser DOGAs hederspris 2021
Foto: MAD arkitekter v/ Kyrre Sundal
Foto: MAD arkitekter v/ Kyrre Sundal
Foto: MAD arkitekter v/ Kyrre Sundal
Foto: MAD arkitekter v/ Kyrre Sundal
Foto: Aase Holte
Foto: Aase Holte
Foto Janicke Ramfjord Egeberg
Foto Janicke Ramfjord Egeberg
Illustrasjon ved MAD arkitekter
Illustrasjon ved MAD arkitekter

Relatert innhold

<p>Norheimsund sommersituasjon</p>
Prosjekt

Nyskapende aktivitetsanlegg på Haugamyr i Norheimsund

Les mer
<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer