Jessheim videregående skole er en skole med stort uteareal. Uteområdet er variert og med spennende kvaliteter, og har også funksjon som offentlig park. I tillegg finner man baner og andre idrettsfunksjoner. Sonene inn mot de to hovedinngangene har fått torgmessig opparbeidelse.


Nye Jessheim videregående skole ligger i Jessheim sentrum og er bygget for å romme 1500 elever, fordelt på seks utdanningsprogrammer, samt 240 ansatte.

Skolen tilbyr et lekent og inkluderende utemiljø for skolens elever, besøkende og ansatte. To hovedtorg er anlagt på skolens nedre- og øvre nivå ved hovedinngangene. Disse fremstår som lyse og frodige og gir rom for ulik aktivitet.

Flere «grønne øyer» skaper ulike rominndelinger for aktivitet og opphold. En sansehage med variert vegetasjon har fått en sentral plassering og er tiltenkt elever med tilrettelagt opplæring.

Det omkringliggende området er opparbeidet som en stor park. Parken har et luftig og raust preg, med myke grønne høydedrag og tydelige stier i anleggets formspråk. Åpne sletter tilbyr en annen type aktivitet og fungerer som rekreative områder også for beboere i området.

I tilknytning til idrettshallen i nord-øst finnes et større areal for ballidrett og idrettsanlegg. Fotball-, volleyball- og basketbaner er plassert som en naturlig del av det større parkdraget. 

Det er fokusert på en logisk og oversiktlig organisering av rom og funksjoner med en god forankring til de eksisterende- og omkringliggende områder.

Prosjektkategori Undervisningsbygg og barnehager
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Jessheim
Leveranse Forprosjekt, detaljprosjekt etter vunnet konkurranse.
Oppdragsgiver Veidekke entreprenør AS
Fagområder Landskapsarkitektur
Tidsrom 2014-2017
Størrelse 85 dekar
Samarbeidspartnere Arkitektene Vis-a-Vis AS
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer