Prosjektet omfatter utomhusanlegget knyttet til byggetrinn 2 for Høgskulen på Vestlandet, Bergen. Asplan Viak har dermed vært med på å fullføre utomhusanlegget for høyskolen; vi var også med i teamet som vant designkonkurransen for byggetrinn 1 i 2004.

Høgskulen på Vestlandet (HVL), Bergen ligger på Kronstad ved Inndalsveien. Området der HVL står i dag var tidligere verkstedområdet til NSB, og fem av de gamle byggene som sto på området er i dag en del av høgskoleanlegget, trinn 1.

Byggetrinn 1 var ferdigstilt i 2014 og omfatter i tillegg til bygningsmassen, atkomst/varelevering og nedkjøring til parkeringskjeller, idrettsanlegg og uteareal. Anlegget har høye arkitektoniske kvaliteter, og fikk Statens byggeskikkpris – hederlig omtale og har vunnet Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris.

K2 (byggetrinn 2) er realisert med Kruse Smith som totalentreprenør. L2 arkitekter har prosjektert det nyeste bygget på Campus.

Asplan Viak har hatt ansvar for prosjektering av utomhusanlegget, tilkomst og å knytte anlegget sammen med bybanens anlegg mot Haukeland.

Anlegget fremstår nå som ett komplett Campus-anlegg med Kronstadplassen som det sentrale torget. Anlegget er, i tillegg til å være høyskolens uteanlegg, ett sentralt uteområde for bydelen og bebyggelsen rundt Campus

Prosjektkategori Undervisningsbygg, parker og byrom
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Deltagende kompetansområder Samferdsel
Lokasjon Bergen
Leveranse Detaljprosjekt/byggeplaner
Oppdragsgiver L2 – arkitekter/ Statsbygg
Fagområder Landskap og veg
Tidsrom Fra oppstart til avslutning av prosjektet, 2017 - 2020
Samarbeidspartnere L2 – prosjekterende ARK, Kruse Smith - totalentreprenør
Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen
Foto: Ingrid Holm Andersen

Relatert innhold

<p>Illustrasjon: Asplan Viak</p>
Prosjekt

Gyldenløves gate

Les mer
<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer