Helgerudkvartalet består av ny næring- og boligbebyggelse sentralt i Sandvika. Byggene skal sertifiseres til BREEAM NOR Excellent og planlegges derfor med innovative energiløsninger, blågrønne tak og ombruk av bygningselementer.

Helgerudkvartalet består av to felt med seks bygg med en kombinasjon av næring og bolig som ligger sentralt ved jernbanestasjonen i Sandvika. Byggene skal sertifiseres til BREEAM NOR Excellent.

Mange BREEAM-krav
BREEAM AP fungerer som prosessrådgiver for å sørge for at de ulike faggruppene involvert jobber sammen mot målet om et mest mulig bærekraftig bygg. Med plassering midt i Sandvika sentrum er mange gode forutsetninger til stede. For å nå BREEAM-kravene innenfor energibruk, overvann og arealbruk/økologi prosjekteres byggene med blå og blågrønne tak og takterrasser som samlet vil kunne håndtere en 20års regnhendelse. Bevisst bruk av beplantning er med å øke tomtas økologiske verdi. Dette sikres gjennom tett samarbeid mellom LARK og BREEAM-økolog. På de øverste takene kombineres solceller og overvannshåndtering, mens de blågrønne takene vil bli et hyggelig sted for opphold. Det tilrettelegges for én meters jorddybde for små trær og en større variasjon i vegetasjonen. Det vil også bli satt krav til vannbesparende og energieffektivt utstyr, hensynsfull utbygging med miljøkrav på byggeplass, avfallshåndtering og reduksjon av lokal forurensning fra både kjemikalier, lys og støy.

Utredning av energiløsning i området og ombruksstudier
Det er laget en konseptutredning for energiløsning for området, som ser på hvordan målsettingen om klimanøytrale bygg i reguleringsbestemmelsene kan konkretiseres. Energibehov er beregnet, og grunnvarme ble vurdert som beste løsning. Det er også sett på utnyttelse av gråvann og overskuddsvarme, solenergi og bruk av massivtre. En ombruksstudie har kartlagt aktuelle bygningselementer og foreslått hvordan prosessen kan legges opp videre. Blant annet er det foreslått gjenbruk av fasadeplater fra eksisterende bygg som gulv i takhagene. Disse har særpreg og kan bidra med å fortelle historien om områdets karakter før utbyggingen. Under lekeplassutstyr med krav til fallunderlag er det planlagt fallsand eller Corkeen. Corkeen er et korkbasert materiale, og dermed et mer miljøvennlig alternativ enn fallunderlag av gummi. Ellers er det tenkt treverk i levegger, sittemøbler, lekeplassutstyr og pergola.

Prosjektkategori Bolig- og næringsbebyggelse
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Sandvika, Bærum.
Leveranse Detaljprosjektering
Oppdragsgiver Andenæsgårdene Bærum AS
Fagområder LARK, BREEAM AP, BREEAM økolog.
Tidsrom 2020 - pågående
Størrelse 5 daa
Oversiktsplan over området. Illustrasjon: Asplan Viak
Oversiktsplan over området. Illustrasjon: Asplan Viak
Bygg A, B og C. Illustrasjon: Asplan Viak
Bygg A, B og C. Illustrasjon: Asplan Viak
Bygg E1, E2 og D. Illustrasjon: Asplan Viak
Bygg E1, E2 og D. Illustrasjon: Asplan Viak
Det er utarbeidet en detaljert og kompleks planteplan for området. Illustrasjon: Asplan Viak
Det er utarbeidet en detaljert og kompleks planteplan for området. Illustrasjon: Asplan Viak
Bildekollasj med utsnitt fra 3D-modell i SketchUp. Illustrasjon: Asplan Viak
Bildekollasj med utsnitt fra 3D-modell i SketchUp. Illustrasjon: Asplan Viak
Et utsnitt av snitt med oppbygning. Oppbyggingen er utarbeidet i samarbeid med Bergknapp og Protan. Illustrasjon: Asplan Viak
Et utsnitt av snitt med oppbygning. Oppbyggingen er utarbeidet i samarbeid med Bergknapp og Protan. Illustrasjon: Asplan Viak
Utdrag fra prosjektets designmanual. Illustrasjon: Asplan Viak
Utdrag fra prosjektets designmanual. Illustrasjon: Asplan Viak
Utdrag fra prosjektets designmanual. Illustrasjon: Asplan Viak
Utdrag fra prosjektets designmanual. Illustrasjon: Asplan Viak
Utdrag fra prosjektets designmanual. Illustrasjon: Asplan Viak
Utdrag fra prosjektets designmanual. Illustrasjon: Asplan Viak
Utdrag fra prosjektets designmanual. Illustrasjon: Asplan Viak
Utdrag fra prosjektets designmanual. Illustrasjon: Asplan Viak
Utdrag fra prosjektets designmanual. Illustrasjon: Asplan Viak
Utdrag fra prosjektets designmanual. Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer