Grimstad kommune er visjonære på fellesskapets vegne. De har besluttet å bygge ny bypark og bibliotek på plassen til den gamle rutebilstasjonen og politistasjonen mellom havet og byen.

Det har blitt gjennomført stor grad av medvirkning for utforming av parken, med åpne folkemøter forut for og i løpet av prosjekteringen. I tillegg til dette har det vært avholdt egne møter med kommuneplanutvalget og ungdomsrådet for å sikre at parkens innhold og arkitektur er en omforent og kjent sak i hele byen.

Det ble avholdt en navnekonkurranse i Grimstad og vinnernavnet for parken ble: Byhaven.

Visjonen for prosjektering av parken har vært at den skal være: «En fin, grønn park vi er stolte av og som vi har lyst til å være i».

Parken inneholder bryggepromenade, grønne arealer, ny brygge, by-svaberg, lekearealer, treningspark, roseplantinger med byens egne roser fra Dømmesmoen og en forplass til biblioteket mot byen. Integrert i parkens utforming er en flomvoll som sikrer biblioteket mot oversvømmelse. Snøsmelteanlegget drives av jordvarme via varmebrønner under gatedekket.

Langs brygga etableres ulike måter å komme i kontakt med sjøen: De store trinnene ved «Kajakbrygga», «svaberget» med de store steinblokkene som gjør at barn og voksne kan komme helt ned til vannoverflaten og i nærkontakt med vannet. I tillegg har det blitt etablert en god brygge for å legge til med båter som både besøkende og nærlngsliv benytter til blant annet fiskeutsalg.

Forut for prosessen utviklet Asplan Viak Arendal en formingsveileder, som parken har blitt utformet i tråd med.

Prosjektkategori Park
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Grimstad Kommune, Aust Agder
Leveranse Prosjekteringsledelse, , detaljprosjektering landskap, VA og RIB, og RIE
Oppdragsgiver Grimstad kommune
Fagområder Landskap, Rib, VA, RIE og PGL
Tidsrom 2016-2019
Størrelse 8000 m²
Samarbeidspartnere Holo og Holo Landskapsarkitekter, Løyning AS elektro
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Foto: Andreas Nypan / Asplan Viak
Vinterstemning ved Byhaven, foto: Kristine Dreessen Johansen @ Visit Grimstad
Vinterstemning ved Byhaven, foto: Kristine Dreessen Johansen @ Visit Grimstad

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer