Gjennom en åpen anbudskonkurranse, valgte Trondheim kommune høsten 2018 fire team til å utarbeide fremtidsbilder for Trondheim mot 2050.

Asplan Viaks strategi for å utvikle en god og levende by gjennom samspillet mellom byliv, bysystem og byform, gikk til topps blant 24 deltakere i anbudskonkurransen. I parallelloppdraget fikk Asplan Viak oppgaven å se Midtbyens framtid i sammenheng med sentrum sør. I samarbeid med eksterne bylivseksperter fra Living Cities og Institut for Center-Planlægning i Danmark, samt Sosiologisk poliklinikk fra Trondheim, ble Asplan Viaks framtidsvisjon konkretisert i form av en helhetlig strategi for et levende og attraktivt bysentrum, klimavennlig bysystem og robust byform.

Prosjektkategori Parallelloppdrag
Kompetanseområder Plan og urbanisme
Lokasjon Trondheim
Oppdragsgiver Trondheim kommune
Fagområder Plan og urbanisme
Tidsrom 2018-2019
Samarbeidspartnere Living Cities, Institut for Center-Planlægning og Sosiologisk poliklinikk
Bylivseksperter.  Illustrasjon: Asplan Viak
Bylivseksperter. Illustrasjon: Asplan Viak
Øya - fugleperspektiv.  Illustrasjon: Asplan Viak
Øya - fugleperspektiv. Illustrasjon: Asplan Viak
Hele byen med omriss - natt. Illustrasjon: Asplan Viak
Hele byen med omriss - natt. Illustrasjon: Asplan Viak
Byen sett sørfra. Illustrasjon: Asplan Viak
Byen sett sørfra. Illustrasjon: Asplan Viak
Samfundet - fugleperspektiv.  Illustrasjon: Asplan Viak
Samfundet - fugleperspektiv. Illustrasjon: Asplan Viak
Hele byen med omriss - dag.  Illustrasjon: Asplan Viak
Hele byen med omriss - dag. Illustrasjon: Asplan Viak
Hele byen med omriss - natt. Illustrasjon: Asplan Viak
Hele byen med omriss - natt. Illustrasjon: Asplan Viak
Teknoplassen - fugleperspektiv. Illustrasjon: Asplan Viak
Teknoplassen - fugleperspektiv. Illustrasjon: Asplan Viak
Lerkendalplassen - fugleperspektiv. Illustrasjon: Asplan Viak
Lerkendalplassen - fugleperspektiv. Illustrasjon: Asplan Viak
Elgeseter - fugleperspektiv. Illustrasjon: Asplan Viak
Elgeseter - fugleperspektiv. Illustrasjon: Asplan Viak
Midtbyen med omriss. Illustrasjon: Asplan Viak
Midtbyen med omriss. Illustrasjon: Asplan Viak
Tog og ferje. Overordnet. Illustrasjon: Asplan Viak
Tog og ferje. Overordnet. Illustrasjon: Asplan Viak
Oversikt bysystem. Overordnet. Illustrasjon: Asplan Viak
Oversikt bysystem. Overordnet. Illustrasjon: Asplan Viak
Kunnskapsaksen.  Illustrasjon: Asplan Viak
Kunnskapsaksen. Illustrasjon: Asplan Viak
Sykkelforbindelser - nye.  Illustrasjon: Asplan Viak
Sykkelforbindelser - nye. Illustrasjon: Asplan Viak
Byliv og handel.  Illustrasjon: Asplan Viak
Byliv og handel. Illustrasjon: Asplan Viak
Kulturminnediagram.  Illustrasjon: Asplan Viak
Kulturminnediagram. Illustrasjon: Asplan Viak
Blågrønn struktur.  Illustrasjon: Asplan Viak
Blågrønn struktur. Illustrasjon: Asplan Viak
Kollektiv, gange og sykkel. Illustrasjon: Asplan Viak
Kollektiv, gange og sykkel. Illustrasjon: Asplan Viak

Relatert innhold