Som første skole i Stavanger med BREEAM NOR sertifiseringen «Very Good», åpnet Eiganes skole i 2016. Fokus har siden tidlig i planleggingsfase vært rettet mot miljøriktig og bærekraftig prosjektering.

Eiganes skole ble bygd ny i 2015 – 2016. Her flyttet både Eiganes barneskole (1.-7. trinn), Den Franske Skolen (1.-10.trinn), samt en avdeling for barn med diagnoser innen autismespekteret inn, med totalt ca. 600 elever.

Hele uteanlegget ble oppgradert med et utvidet aktivitetstilbud, sammenhengende grøntanlegg, leke- og aktivitetspark. 

Fokus har siden planleggingsfasen, vært rettet mot miljøriktig og bærekraftig prosjektering. Nybygget ble plassert i nordvestlig del av tomten, som gir flotte, store og solrike utearealer mot vest og sør. Det ble lagt vekt på å beholde den grønne, frodige karakteren langs tomtens randsoner. Prosjektet inkluderer også ny parkeringsplass i nord, samt en utvidelse av antall «Kiss&Ride»-parkeringsplasser. Prosjektet har oppnådd BREEAM NOR sertifiseringen «Very Good».

I tillegg har brukermedvirkningen vært sterk. Flere møter med rektorer og involvering av barn og lærere har blant annet ført til spennende fargevalg, urtebed og insekthotell samt gjenbruk av en gammel vannpumpe. Den største utfordringen ble å lage plass til alt innholdet som skulle inn i et slikt område.

Det har vært viktig å skape variasjon, siden det var mange forskjellige brukere og behov som skulle tilfredsstilles. God og jevn dialog med rektor, byggherre og arkitekt har vært nøkkelen til at alt som var planlagt ble realisert.
 

Prosjektkategori Undervisningsbygg
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Rogaland, Stavanger kommune
Leveranse Skisse, forprosjekt, detaljprosjekt, oppfølging i byggeperioden
Oppdragsgiver Stavanger eiendom
Fagområder Landskap, veg, plan.
Tidsrom 2016
Utmerkelser Breeam Nor «Very Good»
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer