Asplan Viak ble i 2015 engasjert av Grimstad kommune for å bistå i arbeidet med en Byrom- og formingsveileder for de sjønære områdene i byen.

Veilederen skal være et verktøy for å sikre en helthetlig utforming av områdene med bevisste valg av materialer, beplantning, møblering, belysning m.m.

Målsettingen med veilederen er å sikre en brukervennlig og innbydende sjøfront med løsninger som inngår i en sammenheng med byen for øvrig.

Det ble i prosessen arrangert et åpent folkemøte med workshop innbyggerne ble invitert for å gi innspill og idéer til innhold og utforming av parkstrekningen av prosjektet.

Promenaden fikk i veilederen benevnelsen «Byløperen». Det underliggende bak navnet er at den skal stikke seg frem og være den prioriterte vei – en romslig promenade med kvalitetsdekke som skal sikre identitet og egenart, samt være en premissgiver for utformingen av de øvrige områdene.

Veilederen ble vedtatt i kommunestyret i mai 2016 til stående applaus.

Prosjektkategori Byutvikling
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Grimstad, Aust-Agder
Leveranse Byrom- og formingsveileder
Oppdragsgiver Grimstad kommune
Fagområder LARK
Tidsrom 2015
Størrelse Bydel
Innholdsfortegnelse. Illustrasjon: Asplan Viak
Innholdsfortegnelse. Illustrasjon: Asplan Viak
Formingsprinsipper. Illustrasjon: Asplan Viak
Formingsprinsipper. Illustrasjon: Asplan Viak
Formingsprinsipper. Illustrasjon: Asplan Viak
Formingsprinsipper. Illustrasjon: Asplan Viak
Formingsprinsipper. Illustrasjon: Asplan Viak
Formingsprinsipper. Illustrasjon: Asplan Viak
Bryggesleng - sammenhengende promenade. Illustrasjon: Asplan Viak
Bryggesleng - sammenhengende promenade. Illustrasjon: Asplan Viak
Pauseplass. Illustrasjon: Asplan Viak
Pauseplass. Illustrasjon: Asplan Viak
Belysningsprinsipp. Illustrasjon: Asplan Viak
Belysningsprinsipp. Illustrasjon: Asplan Viak
Planteforslag. Illustrasjon: Asplan Viak
Planteforslag. Illustrasjon: Asplan Viak
Grimstad sett fra sjøen. Foto: Digitalt museum
Grimstad sett fra sjøen. Foto: Digitalt museum
Smith Petersens brygge i Grimstad. Foto: Digitalt museum
Smith Petersens brygge i Grimstad. Foto: Digitalt museum
Jernbanekaia 1976. Foto: Digitalt museum
Jernbanekaia 1976. Foto: Digitalt museum

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer