Det skal bygges ny bybru fra Strømsø til Bragernes torg.

Fornyelsen utløses av at jernbanesporene på Strømsøsiden skal heves for å gi større flomsikkerhet, eksisterende bru må rives og ny må bygges for å få nødvendig fri høyde over sporene. Ny gang-/sykkelbru skal etableres nærmere fjorden for å gi forbindelse over elva når strømsøbrua rives. Første halvår i 2018 ble det holdt parallelloppdrag med 3 deltagende team. Vårt forslag til utforming av Bybrua ble valgt som vinner. Asplan Viak hadde ansvar for utforming av landingspunktene for bruene.

Prosjektkategori Parker og byrom
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Drammen, Buskerud.
Leveranse Konkurranse, parallelloppdrag
Oppdragsgiver Drammen kommune
Fagområder LARK
Tidsrom 2018
Samarbeidspartnere SAAHA AS, Degree of freedom AS, Knight Architects
Bybrua, plan. Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Bybrua, plan. Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Gang- og sykkelbrua, plan. Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Gang- og sykkelbrua, plan. Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.

Relatert innhold

<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer
Asplan Viak har fått oppgaven med å utforme gater og byrom i bykjernen av Sandvika. Foto: Asplan Viak.
Nyhet

- Dette er den viktigste byromsutviklingen i Bærum!

Les mer