Landskapsprosjektet i kvartal 13 i Barcode består av fem takhager i tillegg til bakkeplan med barnehage, to passasjer, byplass og sykkelparkering.

Boligområdet i Barcode har lamellstruktur som overordnet plangrep og er delt inn i «striper» mot Dronning Eufemias gate.  Hvert kvartal blir en organiserende og arkitektonisk grunnidé. Et viktig prinsipp i reguleringsplanen, er at hver stripe skal formes ulik fra den andre.

Kvartal 13 er Barcode-rekkas østligste kvartal, og består av boliger, en barnehage og noe næring. Landskapsprosjektet består av fem takhager, sykkelparkering, barnehagens uteareal, byrommet ut mot Dronning Eufemias gate, tverrpassasjen øst-vest gjennom byggene og tverrpassasjen sør-nord. Kvartalet har høy tetthet med ca. 215 boliger fordelt over tre bygg og tårn opp til 20 etasjer.

Dette kvartalet er «det grønne» prosjektet i Barcode-rekka og det har vært viktig å jobbe med vegetasjonen som utgangspunkt for å oppnå det ønskede arkitektoniske uttrykket. Lokalklimatiske faktorer som sol/skygge, vind, vann og tørke førte til både utfordringer og muligheter med tanke på valg av vegetasjon på takhagene. Det er brukt stedegne planter fra Osloområdet, med utgangspunkt i de lokalklimatiske forhold på øyene vi finner i indre Oslofjord. Dette skaper beskyttede biotoper, som «øyer» i landskapet.  Disse skal være arkitektonisk interessante, driftsmessig «selvgående» og skape tilhørighet til Oslofjordlandskapet.

Prosjektkategori Takhager, byrom, barnehage
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Bjørvika, Oslo
Leveranse For- og detaljprosjekt
Oppdragsgiver Oslo S. Utvikling
Fagområder LARK
Tidsrom 2011-2017
Størrelse 5000 m2
Samarbeidspartnere Vegetasjonsrådgiver: Tanaquil Enzensberger, Arkitekt: LundHagen AS
Takhage sett ovenfra. Foto: Lars Danielsson
Takhage sett ovenfra. Foto: Lars Danielsson
Fellesområder på taket i 4. etasje A. Foto: Lars Danielsson
Fellesområder på taket i 4. etasje A. Foto: Lars Danielsson
Plantekasser, markjordbær og gressløk. Foto: Kristina B. Holmblad
Plantekasser, markjordbær og gressløk. Foto: Kristina B. Holmblad
Plantekasser. Foto: Lars Danielsson
Plantekasser. Foto: Lars Danielsson
Tårnhage i 21. etasje På takhagene er det brukt stedegen vegetasjon fra øyene i indre Oslofjord for å skape beskyttede biotoper som «øyer» i bylandskapet. Foto: Kristina B. Holmblad
Tårnhage i 21. etasje På takhagene er det brukt stedegen vegetasjon fra øyene i indre Oslofjord for å skape beskyttede biotoper som «øyer» i bylandskapet. Foto: Kristina B. Holmblad
Tårnhage i 21. etasje På takhagene er det brukt stedegen vegetasjon fra øyene i indre Oslofjord for å skape beskyttede biotoper som «øyer» i bylandskapet. Foto: Lars Danielsson
Tårnhage i 21. etasje På takhagene er det brukt stedegen vegetasjon fra øyene i indre Oslofjord for å skape beskyttede biotoper som «øyer» i bylandskapet. Foto: Lars Danielsson
Tårnhage i 16. etasje. På takhagene er det brukt stedegen vegetasjon fra øyene i indre oslofjord for å skape beskyttende biotoper som "øyer i bylandskapet". Foto: Lars Danielsson
Tårnhage i 16. etasje. På takhagene er det brukt stedegen vegetasjon fra øyene i indre oslofjord for å skape beskyttende biotoper som "øyer i bylandskapet". Foto: Lars Danielsson
Tårnhage i 16. etasje med utsikt over byen. På takhagene er det brukt stedegen vegetasjon fra øyene i indre Oslofjord for å skape beskyttede biotoper som «øyer» i bylandskapet. Foto: Lund Hagem AS
Tårnhage i 16. etasje med utsikt over byen. På takhagene er det brukt stedegen vegetasjon fra øyene i indre Oslofjord for å skape beskyttede biotoper som «øyer» i bylandskapet. Foto: Lund Hagem AS
Tårnhage i 15. etasje. Foto: Asplan Viak
Tårnhage i 15. etasje. Foto: Asplan Viak
Tårnhage i 15. etasje. Foto: Asplan Viak
Tårnhage i 15. etasje. Foto: Asplan Viak
Tårnhage i 15. etasje. Strandrug, stauder og utsikt over byen. Foto: Asplan Viak
Tårnhage i 15. etasje. Strandrug, stauder og utsikt over byen. Foto: Asplan Viak
En urban barnehage der det er lagt opp til rollelek, tumleplass for sykling og løping i tillegg til plass for å trekke seg tilbake inne under trærne. Foto: Andreas Nypan
En urban barnehage der det er lagt opp til rollelek, tumleplass for sykling og løping i tillegg til plass for å trekke seg tilbake inne under trærne. Foto: Andreas Nypan
Illustrasjonsplan for bakkeplan. Illustrasjon: Landskapsfabrikken
Illustrasjonsplan for bakkeplan. Illustrasjon: Landskapsfabrikken
Illustrasjonsplan for takhager. Illustrasjon: Landskapsfabrikken
Illustrasjonsplan for takhager. Illustrasjon: Landskapsfabrikken
Kvartal 13 mot øst. Foto: Arkitektnytt
Kvartal 13 mot øst. Foto: Arkitektnytt

Relatert innhold

Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture
Prosjekt

Psykiatri på Nordbyhagen AHUS

Les mer
<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Kristian Augusts gate 13 setter norgesrekord for ombruk. Kontorbygget kan endre alle forutsetninger for ombruk. Foto: Kyrre Sundal
Nyhet

Hederspris til banebrytende ombruksprosjekt

Les mer
Nohrcon har nominert Høgskolen på Vestlandet til årets skolebygg 2021. Foto: Ingrid Holm Andersen
Nyhet

Høgskulen på Vestlandet kan bli årets skolebygg 2021

Les mer