Asplan Viak startet sommeren 2013 planleggingen av uteområdene av Arendals nye bypark. Parken er den første av sitt slag i Arendal og det har derfor vært stor interesse for prosjektet. Asplan Viak har vært ansvarlig for den tverrfaglige prosjekteringen helt til ferdig prosjekt.

Parken, som er den første av sitt slag i Arendal, inneholder et bredt utvalg av aktiviteter; bruksplener, lekeplass, sandvolley, street basket, skate-/rulleområde, badebrygge med solterrasser, flytebrygge med stupetårn, samt rolige oppholdssoner med varierte sittemuligheter. Barbuelven, som går i kulvert gjennom området, er «løftet opp» på bakken med et 60 meter langt vannlekområde. Den eksisterende promenaden langs sjøkanten fra sentrum videreføres og avsluttes i parken.

Boligprosjektet Barbu Brygge i øst og kontorlokalene til oljeselskapet MacGregor i vest er deler av prosjektområdet.

Realiseringen av prosjektet er sluttføringen av Arendal kommunes storsatsning på Kunnskapshavna, der de gamle kaiområdene fra Langbrygga helt inn til Barbubukt er utbygd med fokus på kunnskap, innovasjon og undervisning.

Parken åpnet i desember 2017.

Prosjektkategori Parker og byrom
Kompetanseområder Landskapsarkitektur
Lokasjon Arendal, Aust-Agder
Leveranse Asplan Viak har fulgt prosjektet fra skisseprosjekt/ mulighetsstudie til byggeoppfølging.
Oppdragsgiver Arendal kommune
Fagområder LARK, ARK
Tidsrom 2013 - 2017
Størrelse 5 daa
Samarbeidspartnere Elkemo AS, Stærk & Co
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Birgit Fostervold
Foto: Birgit Fostervold
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Birgit Fostervold
Foto: Birgit Fostervold
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Hugo Lande
Foto: Birgit Fostervold
Foto: Birgit Fostervold
Foto: Birgit Fostervold
Foto: Birgit Fostervold
Foto: Birgit Fostervold
Foto: Birgit Fostervold
Foto: Birgit Fostervold
Foto: Birgit Fostervold

Relatert innhold

Lakkegata aktivitetspark. Foto: Asplan Viak / Josten Thorvaldsen.
Nyhet

Lakkegata Aktivitetspark er nominert til EU Mies Award 2022

Les mer
Glade prisvinnere: Bildet viser  Linn Lodgaard (t.v.) og Kamilla Tronhuus Hannasvik og ovenifra og ned Kristian Ohr, Svein Erik Bakken og veileder Rolf E. Petersen. Foto: RIF
Nyhet

Fikk pris for beste VA-bachelor

Les mer
Foto: Ingrid Holm Andersen
Prosjekt

Høgskulen på Vestlandet, Bergen - utomhus

Les mer
Plantegning av bekkeåpningen. Området er lokalisert til Klæbu senturm, med omkringliggende offentlige institusjoner og boligområder. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Bekkeåpning – Klæbu sentrum

Les mer