Aquarama et komplett rekreasjons- og ressursanlegg for regionens innbyggere og en attraksjon for turister. Aquarama har badeland, idrettsbasseng, stupeanlegg, vannsklier, spa, treningssenter, idretts- og flerbrukshall, pluss ulike tilbud innen folkehelse og velvære. Bygget inneholder næringslokaler, parkeringsanlegg og Sørlandets største hotell, Scandic Hotell Bystranda. Det er landets største OPS-byggeprosjekt, samt landets første lavenergi badeanlegg.

Asplan Viak, med bred erfaring fra prosjektering av badeanlegg, var hovedrådgiver og ansvarlig rådgivende ingeniør energi og miljø (RIM og RIEn), samt ansvarlig prosjekterende ARK, IARK, LARK, RIAku, RIB, RIBFy og RIBR i tillegg til badefaglig og vannteknisk rådgiver.

Bygget

Badet består av fire ulike avdelinger: Idrettsbad med et 25x50m idrettsbasseng med heve-senkebunn, familiebad, velværeavdeling og helsebad og et privat SPA-anlegg som også ligger i tilknytning til hovedbadet i 2 etg. Familiebadet har vannsklier, bølgebad, surfebølge, utebad, varierte badstuer, varme velværebassenger og kaldkulper.

 

Flerbrukshallen består av to treningsbaner for håndball. Til daglig kan disse deles inn i totalt 6 ulike gymsaler for Tangen vgs. og Kvadraturen vgs. elever. Den skal også fungere som en arena for eliteseriekamper med sine 1700 tribunesitteplasser. 

 

Komplekset inneholder også ca. 7000m² kontorer, med en blanding av kommunale og private tjenester. Ut mot Elvegata kommer det ca. 500 m² forretningslokaler.

 

Det er lagt stor vekt på gode energivurderinger fra starten, også når det gjelder varmegjenvinning av vann og luft. Utredninger relatert til effekten av ulike energistrategier er også utført, herunder energisimuleringer på bygg og badeanlegg.

 

Det anvendes fjernvarme og kjøleveksler fra 110 meters dyp ute i fjorden. Gråvannet i badeanlegget, inklusivt spylevannet, danner grunnlag for forvarming av varmt tappevann fra 7 grader til 32 grader for hele Aquarama. Alle byggene har varmegjenvinning av ventilasjonsluft med en virkningsgrad på 82% i snitt for hele året. Det er stilt høye krav til utførelse av isolasjon og membraner i overganger, siden tett bygg reduserer energibehovet ytterligere. Vegger, tak og vinduer er utført med svært god tetthet og isolasjonsevne. Det var et nært samarbeid og løpende kommunikasjon med arkitekt, byggetekniske og bygningsfysiske rådgivere, i tillegg til øvrige tekniske fag som kuldebroer og andre energirelaterte tema.

Uteanlegget

Uteanlegget til Aquarama ble i forbindelse med reguleringsarbeidet viet mye offentlig oppmerksomhet. Anlegget ligger i et av Kristiansands viktigste offentlige rekreasjonsområder og målet for prosjektet var at parken og uteområdene skulle bli større, bedre, mer tilrettelagt og mer attraktive til glede for hele byen.

 

Uteområdet rundt danner avslutningen på Strandpromenaden og utgjør bindeleddet mellom Kvadraturen og den nye bydelen på Tangen. På sjøsiden er det et parkområde som henvender seg mot sjø og strand. Mellom sjøen og byen ligger badeanlegget og hotellet. Mot hotellet er det anlagt en øvre plass med dekke av kebony og skifer. Nedfelte tåkedyser og vegetasjonsfelt i sirkelmotiv aktiviserer plassen som avgrenses av et stort amfi. Adkomstpromenaden har plass-støpt betong. Lavereliggende, rause gressplener innbyr til opphold og soling. Sentral i området er det to volleyballbaner. Mot marinaen og fjorden i syd avgrenses parken av et lekeareal med støtgummi og ‘trillelandskap’ i stedstøpt betong.

 

Sammen med øvrige prosjekteringsfag og entreprenør har landskapsarkitektene klart å forene de ulike elementene Aquarama består av og skapt et mangfoldig uterom som inneholder aktivitetsområder, møteplasser, tilliggende veganlegg, infrastruktur på tomten og parkanlegg.

 

Prosjektkategori Bad- og idrettsanlegg, Hotell, Kontor- og forretningsbygg
Kompetanseområder Arkitektur
Lokasjon Kristiansand, Norge
Leveranse Rådgivningstjenester arkitekt- og ingeniørfag i alle faser fra skisseprosjekt til ferdigstillelse
Oppdragsgiver Aquarama AS, Kristiansand kommune
Fagområder RIM, RIEn, ARK, IARK, LARK, RIAku, RIB, RIBFy, RIBR
Tidsrom 2008 - 2013
Størrelse 42 600 m2 / 13 daa
Samarbeidspartnere BRG, Kruse Smith, Kristiansand kommune, Oras
Utmerkelser Kristiansandregionens byggepris 2013 (regional), nominert til Årets bygg 2013 (nasjonalt)
Foto: Anders Martinsen
Foto: Anders Martinsen
Foto: Anders Martinsen
Foto: Anders Martinsen
Foto: Anders Martinsen
Foto: Anders Martinsen
Foto: Anders Martinsen
Foto: Anders Martinsen
Foto: Anders Martinsen
Foto: Anders Martinsen
Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

Relatert innhold

Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture
Prosjekt

Psykiatri på Nordbyhagen AHUS

Les mer
Lakkegata aktivitetspark. Foto: Asplan Viak / Josten Thorvaldsen.
Nyhet

Lakkegata Aktivitetspark er nominert til EU Mies Award 2022

Les mer
Foto: Ingrid Holm Andersen
Prosjekt

Høgskulen på Vestlandet, Bergen - utomhus

Les mer
<p>Foto: Asplan Viak</p>
Prosjekt

Sandnessjøen bad og kulturhus

Les mer