Prosjekter

Illustrasjon: Nordic - Office of Architecture
Prosjekt

Psykiatri på Nordbyhagen AHUS

Les mer
Detaljreguleringsplan E6 Øyer-Otta
Prosjekt

Detaljreguleringsplan E6 Øyer-Otta

Les mer
E6 Kvænangsfjellet
Prosjekt

E6 Kvænangsfjellet

Les mer
Granåsen Idrettspark
Prosjekt

Granåsen Idrettspark

Les mer
<p>Foto: Sindre Ellingsen</p>
Prosjekt

Randesund hageby

Les mer
Bærekraftsrapportering innebærer å velge ut relevante bærekraftsmål som en virksomhet skal arbeide aktivt med. Bærekraftsmålene gjøres målbare ved hjelp av indikatorer som skal rapporteres på årlig. Slik sikres kontinuerlig oppfølging og forbedring. Over tid kan det bygges ut med flere mål og indikatorer. Se full illustrasjon ved å klikke på lenke under Fakta nedenfor.
Prosjekt

Bærekraftsrapportering for Studentsamskipnaden ved NTNU

Les mer
Dronefoto Nordseter skole. Trygve Mongstad/Asplan Viak
Prosjekt

Kartlegging av muligheter for solcelleanlegg på skoler i Oslo

Les mer
Foto: Ingrid Holm Andersen
Prosjekt

Høgskulen på Vestlandet, Bergen - utomhus

Les mer
Verdikjede diagram. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Klimavennlige byggematerialer - Potensial for utslippskutt og barrierer mot bruk

Les mer
Plantegning av bekkeåpningen. Området er lokalisert til Klæbu senturm, med omkringliggende offentlige institusjoner og boligområder. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Bekkeåpning – Klæbu sentrum

Les mer
Plantegning av rehabiliteringsprosjektet Åsvegen 1 i Klæbu. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Åsvegen 1, rehabiliteringsprosjekt i Klæbu

Les mer
<p>Foto: Asplan Viak</p>
Prosjekt

Sandnessjøen bad og kulturhus

Les mer
Agder fylkeskommune – Solcelleanlegg til åtte skoler
Prosjekt

Agder fylkeskommune – Solcelleanlegg til åtte skoler

Les mer
Glomfjord sentrum har fått en oppgradering av veger, vegetasjon og oppholdssoner. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Glomfjord sentrum - stedsutvikling

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Strategisk sentrumsplan for Brøstadbotn

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak, DRMA og Tina Saaby
Prosjekt

Den urbane kraftkule i nord – Ny bydel Bodø

Les mer
Vestmarka flomsone. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Flom- og vannlinje beregninger - Vestmarka næringsområde

Les mer
Ut mot havet! Dokken sett fra Nordvest. Illustrasjon: Asplan Viak og Mad arkitekter
Prosjekt

Ut mot havet! - Dokken parallelloppdrag

Les mer
Foto: Sean Stratton / Unsplash
Prosjekt

Evaluering av Fjellprogrammet

Les mer
<p>Museumsbygningen med forplass og landskap. Museet er etablert i en ombygd industribygning. Museets forplass og anlegget er presist, enkelt og nøkternt formgitt, inspirert av kystfortets rå og funksjonelle form. Foto: Asplan Viak</p>
Prosjekt

Grønsvik kystfort

Les mer
Foto: Sandum AS
Prosjekt

«Verdenspremiere» i utblokking av stor vannledning i Trondheim

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Rehabilitering Solbergledningen

Les mer
Sandum AS
Prosjekt

Utblokking av vannledning på Erikstad

Les mer
Illustrasjon fra samarbeidspartner LPO Arkitekter.
Prosjekt

Helgerudkvartalet i Sandvika

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Vollebekk – Strøksforbindelse G2a

Les mer
Klimasårbarhetsanalyse for Oslo
Prosjekt

Klimasårbarhetsanalyse for Oslo

Les mer
Foto: Tromsø kommune
Prosjekt

Trudvang barnehage og barneboliger

Les mer
Prosjektet er 3D-modellert i Bimsync. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Dronning Mauds gate

Les mer
Foto: Shutterstock
Prosjekt

Scenarioanalyse for godstransporten på Vestlandet

Les mer
Nyrehabiliterte Øvre Slottsgate åpnet lørdag 31. august 2019 med nylagte, 100 år gamle brostein. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Rehabilitering av Øvre Slottsgate

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Mulighetsstudie boligplan

Les mer
Dokken med Fløien og Ulriken i bakgrunnen. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Ringvirkningsanalyse for Bergen og omland havn

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Østensjø detaljprosjekt – Turvei og klopp ved Østensjøvannet

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Økosamfunn i Røyken – muligheter og konsekvenser

Les mer
<p>Frodig og grønn takterrasse. Illustrasjon: MAD arkitekter</p>
Prosjekt

Kristian Augusts gate 13

Les mer
Foto: NORD Arkitektur
Prosjekt

Norges idrettshøgskole - Seksjon for idrettsmedisin

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

UiT Medisin og Helsefag, MH2

Les mer
Taket etterisoleres og får nye kobberplater. Foto: Egil Eide/Asplan Viak
Prosjekt

Båthallen ved Norsk Maritimt Museum

Les mer
Søfteland er omgitt av eit aktivt jordbruk som held landskapet omkring tettstaden ope. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Landskapsanalyse i Os kommune

Les mer
Foto: Bamble kommune
Prosjekt

Utfordringsbilde og utviklingstrekk for Bamble kommune

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Gjennomføringsmodell for lek og rekreasjon i tett by

Les mer
Collage mulighetsstudie solceller.
Prosjekt

Mulighetsstudie solceller Trondheim kommune

Les mer
Illustrasjon: Dorthe Mandup Arkitekter
Prosjekt

The Whale detaljregulering og konsekvensutredning

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Statlege forskingsarbeidsplassar i Møre og Romsdal

Les mer
Foto: Monica Jenssen
Prosjekt

Strand kårbolig

Les mer
<p>Anortositt fra Sirevåg, utformet med samme fotavtrykk som bygningen. Foto: Jack Jensen</p>
Prosjekt

SR bank: forplass og fortau, park, gangveg BREEAM Excellent

Les mer
Oversiktsbilde fra Ganåstoppen. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Harstadåstunnelen

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Krokstadelva – Flomsikring, Park og nærmiljøanlegg

Les mer
Foto: Synlig.no
Prosjekt

Brekstad barneskole

Les mer
Foto: Espen Grønlie
Prosjekt

Eidsiva Bredbånd AS

Les mer
Formingsveileder fremside. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Espern bydel og formingsveileder

Les mer
Illustrasjon: Haptic/ Nordic Office of Architecture
Prosjekt

Områderegulering Totteskogen Hemsedal

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Jessheim videregående skole

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak.
Prosjekt

Håndbok Utbyggingsavtaler - fra plan til gjennomføring

Les mer
Illustrasjon: MAD arkitekter, Asplan Viak og Landskap +.
Prosjekt

Reinventing Cities Stovner - Moderne gjenbruk

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Utvidelse av Drivenesøya grunnvannsanlegg

Les mer
<p>Foto: Jostein Thorvaldsen / Asplan Viak</p>
Prosjekt

Lakkegata aktivitetspark

Les mer
Foto: Per Urdal, Solel AS
Prosjekt

Solcelleanlegg til Åssiden VGS: Norges største testarena for solceller

Les mer
Vågen om kvelden. Illustrasjon: Asplan Viak, Rodeo, Sanden+Hodnekvam, Zenisk og Studio Holmedal
Prosjekt

Torget og Bryggen i Bergen

Les mer
Bislett stadion var Norges første idrettsarena med solceller på taket og har også et batteri som lagrer strøm til forbruk om natta. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Solcelleanlegg og batteri til Bislett stadion

Les mer
Foto: Åse Holte / Asplan Viak
Prosjekt

Sykkelfelt i Ekebergveien

Les mer
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien.
Prosjekt

Vollebekk boliger felt C1a

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Lura Bydelssenter

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Leaparken barnehage

Les mer
Fornebu
Prosjekt

Konseptutredning klimavennlig mobilitet på Fornebu

Les mer
Plansystem i Nye Stavanger
Prosjekt

Plansystem i Nye Stavanger

Les mer
Geilo gravlund frå aust. Foto: Marianne Laa / Asplan Viak
Prosjekt

Geilo gravlund - utviding og utomhus Geilo kulturkyrkje

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Kræmer brygge SVV

Les mer
Som kontrast til betongen er det innført flunkende messing i himling og vegger. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Agrakvartalet, Sofienberggata 19

Les mer
Oversiktsbilde over eksisterende skolebygg (til høyre), og nybygget (oppe til venstre). Illustrasjon: Arkitektene Vis a Vis
Prosjekt

Rustad skole - forprosjekt

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Gateprosjekt Fornying av Innherredsveien

Les mer
Foto: Steg Entreprenør AS
Prosjekt

Fredlybekken. Forberedelse Nydalsbrua

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Utredning Nord-Norgebanen

Les mer
Illustrasjon av nye «Gartnerplassen» på Nore Neset.
Prosjekt

Sosiokulturell stedsanalyse og mulighetsstudie Nore Neset

Les mer
Oversikt over planlagt vegstrekning. Dørdal - Grimstad uthevet i rødt. Illustrasjon: Nye Veier
Prosjekt

Kommunedelplan E18 Dørdal - Grimstad

Les mer
Illustrasjon: Team URBIS.
Prosjekt

Nytt regjeringskvartal

Les mer
Illustrasjon: Arup, Longva arkitekter og Asplan Viak.
Prosjekt

Lysakers Hjerte - Lysaker T-bane stasjon

Les mer
Klimafotavtrykket av offentlige anskaffelser
Prosjekt

Klimafotavtrykket av offentlige anskaffelser

Les mer
Revisjon av regionalplan Jæren, Regionens konkurransekraft
Prosjekt

Revisjon av regionalplan Jæren, Regionens konkurransekraft

Les mer
Prioriterte mål i kommunalt og fylkeskommunalt planarbeid
Prosjekt

Prioriterte mål i kommunalt og fylkeskommunalt planarbeid

Les mer
Vannsprutene i vannspeilet gir en levende vannflate, som innbyr til lek og er gøy å utforske. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Frydenparken - Vannspeil

Les mer
Samfundet bakkeperspektiv - ny fasade. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Fremtidsbilder Trondheim 2050

Les mer
Foto: FutureBuilt v/Tove Lauluten
Prosjekt

Granstangen skole

Les mer
Brufamilien. Illustrasjon: Asplan Viak m/samarbeidspartnere.
Prosjekt

Bruene i Drammen - parallelloppdrag

Les mer
Illustrasjonsplan. Illustrasjon: Asplan Viak.
Prosjekt

En bærekraftig nyby i Drammen

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Prestejordet - konseptstudie og endring av regulering

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Byrom- og formingsveileder for sjønære områder i Grimstad

Les mer
KDP Straume – Hva ville den. En kommunedelplan (KDP) er den overordnede arealplanen i et område. Den avklarer vern og hvilken arealbruk som er tillatt. De viktigste grepene i planen ble listet opp og synliggjort i kartfortellingen. (Se hvilke ved å trykke på lenken til kartfortellingen under teksten)
Prosjekt

Evaluering av Kommunedelplan for Straume

Les mer
Anbefalt strategi tilgjengelighet - 10 minutter. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Kulturhistoriske verdier og fortettingsstrategi for Halden tettsted

Les mer
Quality Hotell Skjærgården
Prosjekt

Quality Hotell Skjærgården

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Lokalklimavurdering Centralområdet i Gøteborg

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Prosjektering av Tveitane barnehage, Vaksdal kommune

Les mer
Barnehospice, Helsebyen Eg, Kristiansand. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Norges første Barnehospice - et pilotprosjekt i Kristiansand

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Å bygge nye kommuner

Les mer
Gårdsrommet til Kvartal 4 på Sørenga. Foto: Andreas Nypan
Prosjekt

Sørenga kvartal 4 - gårdsrom

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Majorstuen Kollektivknutepunkt og Sporområde

Les mer
3D-modell www.bjorvikautvikling.no/3d-modell (juli 2018)/grafikk: Asplan Viak
Prosjekt

Mulighetsstudie gondolbane Bjørvika – Ekeberg

Les mer
Solrik takhage med grillplass og spiselige vekster. Foto: Synlig.no
Prosjekt

Persaunet helse- og velferdssenter

Les mer
Vaksdal stasjon. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Bergensbaneregionen 2040 - Utviklingsstudie Voss - Vaksdal

Les mer
Godskartlegginga vart gjennomført ved 21 kontrollstasjonar/ ferjestrekningar langsetter Vestlandet. Plasseringa av intervjupunkt er avgjerande for inndeling i regionar.
Prosjekt

Godsundersøking for Vestlandet

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak/Rambøll
Prosjekt

Torskeholmen, en moderne holmeby med sørlandsdialekt

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Evaluering av handlingsprogrammet Ny energi rundt Damsgårdssundet

Les mer
Foto: Åse Holte
Prosjekt

Metodiske utfordringer ved analyser av levekår

Les mer
Verneplan for gravplass Veileder. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Verneplan for gravplass Veileder

Les mer
Sandefjord stasjon i Torp Vest- og Unnerbergkorridoren - atkomst. Sett mot nordvest, fra Bugårdsbakken. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

InterCity Tønsberg - Larvik

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Fra Mindemyren til Mindebyen? Vurdering av områderegulering

Les mer
FoU Storbyenes samfunnsplanlegging
Prosjekt

FoU Storbyenes samfunnsplanlegging

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Tjøme kirkegård - Navnet minnelund

Les mer
Foto: Sindre Stampe, Kjeldaas as.
Prosjekt

Ny fv. 319 i Hanekleiva, Sande i Vestfold

Les mer
Mange ulike rom på taket, felles og privat. Foto: Kristina B. Holmblad
Prosjekt

Barcode - kvartal 13

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Utredning av barrierer og muligheter for ombruk av byggematerialer og tekniske installasjoner i bygg

Les mer
Ny gangbro i kryssingen av Ytre Ringvei. Foto: SAAHA AS
Prosjekt

Tur- og sykkelvei – Ytre Ringvei

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Masterplan Bodø Lufthavn

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Rapport: "Universell utforming av byrom - med vekt på orientering og kognitiv forståelse"

Les mer
Timrevik bru. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Stedsutvikling Moi

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Nasjonal turistveg Eldhusøya

Les mer
Kulturhistorisk stedsanalyse DIVE
Prosjekt

Kulturhistorisk stedsanalyse DIVE

Les mer
Hogne Nersund Larsen. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Klimakost, klimaregnskap og samkjøpsavtaler - Oslo kommune

Les mer
Oversikt over modellområdet i Arendal sentrum, næringsområdet på Stoa og bilder av sentrale kryss.
Prosjekt

Trafikk og transportanalyser Aimsun Arendal

Les mer
Skisse av konstruksjonsprinsipp for anlegget. Sagtanntaket har lysinnslipp fra nord med ombruk av vinduer, og solceller mot sør. Hovedkonstruksjon av ombrukt stål, søyler med slitasjesjikt av ombrukstrevirke. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Nullutslipps-gjenvinningsanlegg på Eikhaugen

Les mer
Foto: Sindre Ellingsen
Prosjekt

Hjeltefjorden Arena symjehall

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Urbact Hasle - den flerfunksjonelle byen

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Karenslyst - mulighetsstudie

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Gystadmarka områdeplan

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Mysen idrettspark

Les mer
Foto: PEAB v/Ole Rønning
Prosjekt

Hitra II vindpark

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Lørenskog kirkegård - Forprosjekt, utvidelse - byggetrinn 1

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Uthavnene som besøksmål

Les mer
Planprogram - Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum
Prosjekt

Planprogram - Ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum

Les mer
Bærekraftsrapport for Buskerudsamfunnet
Prosjekt

Bærekraftsrapport for Buskerudsamfunnet

Les mer
5-10 minutters byen. Illustrasjon: Julie M. Rasmussen
Prosjekt

Byregnskap for Vestfoldbyene

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Kjøpmannsgata plan- og designkonkurranse

Les mer
Teie i dag. Teie er sentrum for den store hovedbyplanen
Prosjekt

Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE) for Teie

Les mer
FoU: Enklere feltarbeid og gode turopplevelser ved hjelp av mobile løsninger
Prosjekt

FoU: Enklere feltarbeid og gode turopplevelser ved hjelp av mobile løsninger

Les mer
Illustrasjon: Snøhetta/Plompmozes
Prosjekt

Detaljregulering Svart hotellanlegg

Les mer
Reiseliv og infrastruktur, Hordaland
Prosjekt

Reiseliv og infrastruktur, Hordaland

Les mer
Utbedring av avløpsforhold Ramberg Endring LCA
Prosjekt

Utbedring av avløpsforhold Ramberg Endring LCA

Les mer
Kartlegging av energiforsyningskrav i TEK 10
Prosjekt

Kartlegging av energiforsyningskrav i TEK 10

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Transformasjon og utvidelse enebolig Oslo

Les mer
Arbeid med rassikring langs fylkesveg 6. Foto: Asplan Viak.
Prosjekt

Metode for beregning av CO2-utslipp knyttet til arealbeslag ved vegbygging

Les mer
Felt B. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Kværnerbyen - Oslo

Les mer
Villa Hareløkken
Prosjekt

Villa Hareløkken

Les mer
Asplan Viak har hatt rollen som prosjektleder for plan og sykkelveinettet i Oslo.
Prosjekt

Prosjektleder - Plan for sykkelveinettet i Oslo

Les mer
Foto: Emile Ashley
Prosjekt

Bussveien; Fv. 44 Hillevågsvegen

Les mer
Foto: Emile Ashley
Prosjekt

Bussveien; Fv. 44 Forussletta

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Bussveien; Fv. 44 Vaulen

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Fv. 163 Skorgeneskrysset

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

E39 Lavik ferjekai

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Klimakost - Klimaregnskap for kommuner i Telemark

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

E39 Brastadkrysset

Les mer
Detaljprosjektering av toppdekke på nedre flate - Tønsberg fyllplass
Prosjekt

Detaljprosjektering av toppdekke på nedre flate - Tønsberg fyllplass

Les mer
Oversiktsperspektiv. Illustrasjon: SLA/AART
Prosjekt

Vikingtidsmuseet på Bygdøy

Les mer
Fuglefjellet - perspektiv fra sør. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Parallelloppdrag; Boliger i Strandvegen, Tromsø

Les mer
Lørenskog sentrum - Reisetorget i fremtiden
Prosjekt

Lørenskog sentralområde

Les mer
Situasjonsplan. Illustrasjon:  Asplan Viak
Prosjekt

Holtet stasjonsområde

Les mer
Illustrasjon: Nordic Office of Architecture
Prosjekt

Politiets nasjonale beredskapssenter

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Slemmestad sentrum

Les mer
Foto: Jim Rune Bjorvand, Fædrelandsvennen.
Prosjekt

UNDER - Lindesnes under vann

Les mer
Foto: Hilde Lillejord, Jernbaneverket
Prosjekt

Follobanen - nytt dobbeltspor Oslo S - Ski

Les mer
Skredfarevurdering næringsområdet Vetleseten, Høyanger kommune
Prosjekt

Skredfarevurdering næringsområdet Vetleseten, Høyanger kommune

Les mer
Skredfarevurdering Linge fergekai
Prosjekt

Skredfarevurdering Linge fergekai

Les mer
Akuttvurdering Steinsprang Fylkesveg 43, Ørsta kommune
Prosjekt

Akuttvurdering Steinsprang Fylkesveg 43, Ørsta kommune

Les mer
Sykkelveg Alfheimkrysset
Prosjekt

Sykkelveg Alfheimkrysset

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Fortetting Hamar

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Rv. 83 Harstadpakken

Les mer
Foto: Dag Jenssen
Prosjekt

Stasjonsvegen i Bø

Les mer
Gang- og sykkelveg i Hof
Prosjekt

Gang- og sykkelveg i Hof

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Bussholdeplasser i Grenland

Les mer
E6 Ranheim - Værnes
Prosjekt

E6 Ranheim - Værnes

Les mer
Foto: Kristina Schrøder/Asplan Viak
Prosjekt

Fv. 86 Ballesvikskaret tunnel og sjøfylling over Gryllefjorden

Les mer
Foto: Arne Strømme
Prosjekt

E136 Tresfjordbrua tilførselsveger

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Prinsens gate - Oslo

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Fv 545 Thor Solbergsvegen

Les mer
Åkersvika vegkryss, stort trafikkert kryss og 4-felt E6
Prosjekt

E6 Kolomoen - Arnkvern

Les mer
Foto: Dag Jenssen
Prosjekt

E134 Grungedal – Velemoen

Les mer
Foto: Sindre Ellingsen
Prosjekt

Festplassen i Bjergstedparken

Les mer
Foto: Sindre Ellingsen
Prosjekt

Atrium Universitetet i Stavanger

Les mer
Foto: Dag Jenssen
Prosjekt

Smidsrød helsehus

Les mer
Rv. 80 undergang Hunstadsenteret
Prosjekt

Rv. 80 undergang Hunstadsenteret

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Privathage på Nesodden

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Flekkefjord kultursenter Spira

Les mer
Forside rapport
Prosjekt

Uterom i tett by

Les mer
Foto: Åse Holte
Prosjekt

Gatetun i Deichmans gate

Les mer
Lyse murer terraserer skråningen. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Urnelund i bratt terreng - Lommedalen

Les mer
Fig. 1
Prosjekt

Klimafotavtrykk av statsforvaltningen

Les mer
Moholt 5050. Foto: Anne Sigrid Nordby
Prosjekt

Bruk av tre i offentlige bygg

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Neumanns gate med sidegater

Les mer
Foto: Visuals og NTB scanpi
Prosjekt

Lerkendal studentby

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Ydalir konseptutredning

Les mer
Foto: synlig.no
Prosjekt

Moholt kirkegård, ny minnelund

Les mer
Asplan Viak AS
Prosjekt

Ørland kirkegård, utvidelse

Les mer
Illustrasjon: Dahle og Uhre arkitekter, MDH arkitekter, Asplan Viak
Prosjekt

Midt i verden, midt i Nuuk

Les mer
Illustrasjon: Kræmer Eiendom AS
Prosjekt

Konseptutredning – Innovativ energiløsning for området Kræmer Brygge i Tromsø

Les mer
<p>Illustrasjon: Norconsult</p>
Prosjekt

Teleplanbyen - Klimavennlig områdeutvikling i et sentralt knutepunkt

Les mer
Gravplassmelding for Arendal kommune. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Gravplassmelding - Arendals tolv gravplasser sett under ett

Les mer
Kart over Eidsvoll med prestegården 1806.
Prosjekt

Hagen på Eidsvoll prestegård

Les mer
Bryn kirkegård. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Ny og tidsmessig bevaringsplan for Bryn kirkegård

Les mer
Prosjekt

Rammegravene på Domkirkegården i Trondheim

Les mer
Foto: Anne-Lise Sæther
Prosjekt

Fv. 84 fortau Karavika – Skårvik

Les mer
Foto: Rolf Hillesøy
Prosjekt

Fv. 232 Rassikring Kapervatn

Les mer
Foto: Jiri Havran
Prosjekt

CASE: Rygge ungdomsskole

Les mer
Foto: Sindre Ellingsen
Prosjekt

Solsiden, havnepromenade Havneparken Sandnes

Les mer
Bodø kirkegård. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Gravplasser i Bodø, retningslinjer for bevaring

Les mer
Foto: Kjell Einan
Prosjekt

Midgardsormen ved Frøylandsvatnet

Les mer
Illustrasjon punkt 1 til illustrativt romprogram: eit moderne og kompakt fengsel i lyngheiane på vestlandet. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Nytt fengsel på Haugalandet

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Vestre havn - Parallelloppdrag

Les mer
Oversiktsplan. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Indre havneby, Horten

Les mer
Foto: Sindre Ellingsen
Prosjekt

Lille Havnepark Sandnes indre havn

Les mer
Foto: Birgitte Adal
Prosjekt

Nøtterøy kirkegård - navnet minnelund

Les mer
Foto: Synlig.no
Prosjekt

Prinsenkrysset kollektivknutepunkt

Les mer
Foto: Nina Syversen / Asplan Viak
Prosjekt

Rensedam i grøntdrag langs Sandvikselva

Les mer
Illustrasjon: Victoria Cobena Serrano
Prosjekt

Gyllenborg skole

Les mer
Foto: Jeanette Austad
Prosjekt

Tromsø brannstasjon

Les mer
Foto: Åse Holte
Prosjekt

Fremtidens gater - Flerfunksjonell arealbruk i Deichmans gate og Wilses gate

Les mer
Foto: Höegh Eiendom
Prosjekt

Anolitveien 1- 3 (Trioving- bygget)

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Navnet minnelund, Steinskogen gravlund

Les mer
Prinsens gate. Foto: Åse Holte
Prosjekt

Byggeplan - Prinsens gate og Tollbugata

Les mer
Perspektiv av planområdet mot øst. Chamonix i forgrunnen og Vikåsen bak
Prosjekt

Områdeplan Overvik

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Parallelloppdrag Hønefoss sentrum

Les mer
Foto: Sindre Ellingsen
Prosjekt

Gjesdal kyrkjegard

Les mer
Foto: Sindre Ellingsen
Prosjekt

Kristianslyst skole

Les mer
Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Bryne videregående skole

Les mer
Ratio arkitekter AS
Prosjekt

Livsvitenskapsbygget

Les mer
Illustrasjon: Jostein Rønsen Arkitekter AS / Cad Man
Prosjekt

Ullerud Helsebygg

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Sentrumsutvikling Randaberg

Les mer
Oversikt Vinterbro: illustrasjonen viser vinterbrokrysset etter ombygging. Øverst til høyre er Myrdalsåsen og Kveldro næringsområde. Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

E18 Retvet – Vinterbro

Les mer
Foto: Dag Jenssen
Prosjekt

Sikring av kvikkleiresone i Larvik

Les mer
Foto: Sindre Ellingsen
Prosjekt

CASE: Kvernaland omsorgssenter

Les mer
Figur 1: de tre brønnene til vannverket er plassert I hvert sitt brønnhus som på grunn av flomfare er hevet 3-4 m i forhold til opprinnelig terreng. Foto: Asplan Viak
Prosjekt

Støren vannverk

Les mer
Prosjekt

Kristiansund sentrum - Mulighetsstudie og formingsveileder

Les mer
Foto: Sindre Ellingsen
Prosjekt

Kvernaland omsorgssenter

Les mer
Tromsø – Nordmannsgård
Prosjekt

Tromsø – Nordmannsgård

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Mulighetsstudie Mortensrud

Les mer
Deponi i indre del av Bukkevika tildekkes med duk og drenslag. Foto: Arendal kommune
Prosjekt

Miljøopprydding i Eydehavn

Les mer
Illustrasjon: Asplan Viak
Prosjekt

Mulighetsstudie Skånevik

Les mer