Foto: Jostein Thorvaldsen / Asplan Viak
Foto: Jostein Thorvaldsen / Asplan Viak

01

Foto: Jostein Thorvaldsen / Asplan Viak
Foto: Jostein Thorvaldsen / Asplan Viak

02

Foto: Kirsti Reinsberg Mørch / Asplan Viak
Foto: Kirsti Reinsberg Mørch / Asplan Viak

03

Foto: Kirsti Reinsberg Mørch / Asplan Viak
Foto: Kirsti Reinsberg Mørch / Asplan Viak

04

Foto: Kirsti Reinsberg Mørch / Asplan Viak
Foto: Kirsti Reinsberg Mørch / Asplan Viak

05

Foto: Kirsti Reinsberg Mørch / Asplan Viak
Foto: Kirsti Reinsberg Mørch / Asplan Viak

06

Foto: Kirsti Reinsberg Mørch / Asplan Viak
Foto: Kirsti Reinsberg Mørch / Asplan Viak

07

Foto: Kirsti Reinsberg Mørch / Asplan Viak
Foto: Kirsti Reinsberg Mørch / Asplan Viak

08

Foto: Kirsti Reinsberg Mørch / Asplan Viak
Foto: Kirsti Reinsberg Mørch / Asplan Viak

09

Foto: Kirsti Reinsberg Mørch / Asplan Viak
Foto: Kirsti Reinsberg Mørch / Asplan Viak

10

Lakkegata aktivitetspark

Prosjektkategori

Undervisningsbygg og barnehager

Tidsrom

2017-2019

Utmerkelser

Lakkegata aktivitetspark er nominert til EU Mies Award 2022

Om prosjektet

Lakkegatas nye skolegårdsutvidelse er utformet som et byrom og en park som vil komme hele bydelen til gode.

Lakkegata skole flerbruksanlegg er et sted for forskjellig type fysisk aktivitet og rekreasjon, også utenom skoletid. Målet er å gi et tilbud for barn og unge i bydelen, men også å skape trygghet på en plass som tidligere har tiltrukket seg uønsket aktivitet. Plassen er åpen og oversiktlig, og med mange steder å samles, også under tak.


Prosjektets bærende formgrep er en gjennomgående gangakse som er tydeliggjort av et amfi og sittekant. Aktiviteter og samlingssteder er organisert langs begge sider av denne aksen. Det er lagt mye omsorg i utarbeiding av detaljene som skaper et uanstrengt uttrykk og robuste løsninger for et anlegg som skal leve lenge. Materialvalget er enkelt med betong, lakkert stål, treverk og vegetasjon. Sammen skaper disse formvalgene et urbant og frodig uttrykk.
 

En viktig attraksjon er rulleområdet som er et lavterskeltilbud for nybegynnere, men som samtidig er spennende og utfordrende for mer erfarne brukere. Rulleområdet er tegnet av betongpark som har spesialkompetanse på feltet.
 

For å skape et inkluderende anlegg som appellerer spesielt til jenter har virkemidlene vært å få til et bredt tilbud som ikke er konkurransebasert, og fasiliteter for uorganisert aktivitet. Det har vært viktig å få til mange forskjellige steder å være sammen og følge med på det som skjer. Her skal det være steder både for den aktive og den rolige. Anlegget inkluderer et oppholdssted under tak for beskyttelse mot en regnskur og for skape et mer intimt rom i parken. Taket er stort nok til å få plass til en hel skoleklasse til uteundervisning, eller flere familier på grillfest. Taket er samstemt med anlegget for øvrig og består av hvit lakkert stål og glass som slipper gjennom lyset filtrert gjennom trærne over. Taket er delt opp i to overlappende rammer med glassflater og seks søyler. Takets inndeling, lyssetting, og plassering av søylene bidrar til at en tung konstruksjon fremstår med en letthet og gir god flyt gjennom arealet under.


I tillegg til å være en offentlig park, fungerer anlegget som en utvidelse av skolegården til Lakkegata skole. En bod i vest-enden av anlegget gir lagringsplass for utstyr for vedlikehold og skolens aktivtiter. Boden bryter med anleggets materialpalett ellers, men forsøker å harmonere med de historiske teglbygningene i omgivelsen. Boden har en krum vegg mot Lakkegata slik at vegetasjon streker seg rundt og boden fremstår mindre.
 

Fargepalletten til anlegget består av materialenes egenfarger som harmonerer med omgivelsene, mens stål er lakkert i farger som kontrasterer med omgivelsene. Elementer som har en viss høyde er hvitlakkert, mens elementer som er nære bakken har nyanser av blått/mint.
 

I tråd med Oslo kommunes retningslinjer blir overflatevann håndtert lokalt på området. Dette gjøres ved å forsinke vannavrenningen fra overflate ved å tilføre flere grønne områder og permeable flater. Plassen heller jevnt mot et 230 m2 stort regnbed som har en forsenkning og som fungerer som et basseng ved større regnskyll. Dette gjør at regnvann samles i regnbed og filtreres kontrollert ned i grunn.