Bislett stadion var Norges første idrettsarena med solceller på taket og har også et batteri som lagrer strøm til forbruk om natta. Foto: Asplan Viak
Bislett stadion var Norges første idrettsarena med solceller på taket og har også et batteri som lagrer strøm til forbruk om natta. Foto: Asplan Viak

01

Solcelleanlegg og batteri til Bislett stadion

Prosjektkategori

Solcelleanlegg

Lokasjon

Bislett, Oslo

Tidsrom

2017-2019

Om prosjektet

For Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har Asplan Viak gjennomført en konseptutredning, utarbeidet en funksjonsbeskrivelse, og bistått i anskaffelse av solcelleanlegg til Bislett Stadion. Anlegget består av ca 700 solcellepaneler og har en effekt på 212 kWp.

Kortreist og miljøvennlig energi

Solcelleanlegget produserer kortreist og miljøvennlig energi som brukes direkte til å dekke strømforbruket på stadion. Overskudd av strøm som produseres på sommerdager selges til strømnettet og brukes i nabolaget. Bislett Stadion bidrar til å nå Oslo Kommune sin ambisjon om å redusere utslipp til minimum og nyttiggjøre seg av lokale ressurser.

Lagring av energi i brukte elbil-batterier

Det er også installert et energilager som benytter brukte elbil-batterier til å lagre strøm produsert om dagen så strømmen kan benyttes om kvelden. Batteriene kan også brukes til å begrense utgifter til effektledd i nettleien, og kan benyttes som nødstrøm hvis strømmen går. Batteriene har en kapasitet på ca 100 kWh.

Nye erfaringer med energiproduksjon

Bislett stadion er ett av de første kommunale byggene i Norge med solceller og energilager, og erfaringene fra anskaffelse og drift av systemet er verdifullt for videre planlegging av bygg og infrastruktur som benytter solenergi.