Lørenskog sentrum - Reisetorget i fremtiden
Lørenskog sentrum - Reisetorget i fremtiden

01

Skårer. Foto: Harald M. Valderhaug
Skårer. Foto: Harald M. Valderhaug

02

Skårer - Kjenn. Foto: Harald M. Valderhaug
Skårer - Kjenn. Foto: Harald M. Valderhaug

03

Folkemøte mai 2017
Folkemøte mai 2017

04

Utstilling Lørenskog hus
Utstilling Lørenskog hus

05

Verksted
Verksted

06

Oversiktsbilde Sentralområde i fremtiden
Oversiktsbilde Sentralområde i fremtiden

07

Oversiktsbilde sentrum i fremtiden
Oversiktsbilde sentrum i fremtiden

08

Gater og forbindelser
Gater og forbindelser

09

Hovedkart
Hovedkart

10

Hovedstrategi
Hovedstrategi

11

Parker og blågrønn struktur
Parker og blågrønn struktur

12

Torg og møteplasser
Torg og møteplasser

13

Lørenskog sentralområde

Prosjektkategori

Stedsutvikling

Lokasjon

Lørenskog

Tidsrom

2015-2017

Om prosjektet

VPOR - Veiledende plan for det offentlige rom for Lørenskog Sentralområde, ble vedtatt i kommunestyret 15. november 2017.


Asplan Viak har hatt gleden av å bistå Lørenskog kommune med dette spennende og viktige arbeidet.
 

Lørenskog sentralområde er et prioritert utviklingsområde for Lørenskog kommune. Området omfatter et areal på 1 566 dekar. I dag er det utfordringer knyttet til barrierer, arealbruk og mangel på byromsstruktur i området. Arealstrategien til kommunen legger til rette for en endring av dette med en utvikling med boliger, næringsvirksomhet og sentrumsfunksjoner.
 

VPOR er en plan som gir rammer for utviklingen av et større område med flere grunneiere og flere reguleringsplaner. Den gir føringer for utviklingen av offentlige rom og fysiske strukturer, inkludert torg, parker, grøntstruktur, gater og gangveier.
 

Visjonen for Lørenskog sentralområde er «Fra bilbaserte kjøpesentre til et urbant bysentrum». Dette innebærer en endring basert på et mangfoldig bymiljø, attraktive byrom og forbindelser og gode nabolag. Det er utviklet en rekke strategier for å skape en positiv utvikling, f.eks en grønn ring.
 

Den veiledende planen tar tak i byrommene, arealene mellom husene, som det viktigste felleselementet i byen. Byrommene er torgene, plassene, parkene, og gatene. Gode byrom danner rammen om liv og aktivitet.
 

Planen gir føringer for alle parker, byrom og gater i området. Kvaliteter og program beskrives, og legger et grunnlag for gjennomføring.