01

No Dig-miljøkalkulator

Om prosjektet

NoDig-kalkulator® er et verktøy for beregning av miljøeffekter og anleggskostnader ved valg av ulike metoder for ledningsfornyelse og konvensjonell graving / åpen grøft. Den er utviklet av Asplan Viak i samarbeid med CO2focus, med midler fra Stiftelsen Asplan.

 

Ideen kom i forbindelse med rapporten «NoDig vs. åpen grøft», som ble utarbeidet 2010 på oppdrag fra Porsgrunn kommune, med støtte fra Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) og Norsk Vann.

Hensikten med kalkulatoren er at den skal være et nyttig og brukervennlig verktøy som ledningseiere, entreprenører og rådgivere kan benytte til beregning og tallfesting av miljø- og samfunnseffekter når de ulike metodene skal vurderes. Dette er effekter som ikke nødvendigvis framkommer i rent økonomiske betraktninger når ledningsfornyelse planlegges.