Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Sandvika stasjon og sentrum øst

Lokasjon

Sandvika, Bærum kommune

Tidsrom

2012

Om prosjektet

Asplan Viaks grep har vært å etablere et robust bygrid på tvers av barrierene i byen; elva, jernbanelinjen og E18.

I skarp konkurranse med 20 internasjonale team ble Asplan Viak sammen med to andre team valgt av Bærum kommune til parallelloppdraget «Sandvika stasjon og sentrum øst».

Deltagerteamene har vært:

  • Team 1: Asplan Viak
  • Team 2: COBE, DRMA, Via Trafik, Kragh & Berglund, Høyer Finseth, Rambøll og Yngve Andrén
  • Team 3: NSW, Rodeo arkitektur, Sweco, Gullik Gulliksen, Per Skaug og Erling Dokk Holm

Oppdraget har gått ut på å skape et helhetlig og realistisk grep for utviklingen av Sandvika med hovedfokus på stasjonsområdet og revitaliseringen av sentrum øst. Asplan Viaks grep har vært å etablere et robust bygrid på tvers av barrierene i byen; elva, jernbanelinjen og E18.  E18 og E16 legges i tunnel og Drammensveien gjenoppstår som en pulserende bygata på byens gulv og med senket bro for å skape bymessig sammenheng med Kadettangen. Massene fra tunnelprosjektene foreslås brukt til å utvide Kadettangen mot øst slik at Sandvika får en riktig stor bystrand og en ny sand-vik på sjøsiden.  

Asplan Viaks forslag er basert på en bærekraftig forståelse om å prioritere klimavennlig mobilitet, attraktive byrom for gående og en transformasjon av sentrale kvartaler med langt høyere utnyttelse enn i dag. Dagens bussterminal smales inn til en enveiskjørt bussgate hvor alle busser får plass langs et utvidet fortau ved jernbanestasjonen; ingen må ut i trafikken for å nå bussen. Selve togstasjonen utvides og moderniseres med rulletrapper og rullebånd. All biltrafikk fjernes fra Otto Sverdrups plass i syd og plasseres langs nordsiden av terminalgaten med taxi og kiss & ride. Selve stasjonsbygget utvides på byens gulv ut mot plasser og torg slik at passasjen under togsporet blir et opplyst byrom mellom ny toghall i øst og ny mathall i vest.  

Det urbane gatesystemet er i hovedsak «shared-space» bygater. Elvepromenaden, ny utvidet bystrand, ny bypark sør for rådhuset og gågata utvikles til interaktive og attraktive byrom for gående. Arealkrevende funksjoner som idrett og skoler foreslås som nøkkelprosjekter i utviklingen av en ny bydel nordvest for bykjerne. Strategiske arealer på Kadettangen frigjøres til fremtidig byutvikling og som økonomisk kort for kommunen til å forhandle med private grunneiere ved videre utvikling av sentrum.  Bebyggelsen i prosjektet viser en økt utnyttelse med den høyeste bebyggelsen konsentrert ved stasjonen. Nye kvartaler i sentrum foreslås med blandede funksjoner der første etasje er rettet mot publikum, mellometasjene fylles med arbeidsplasser og toppetasjene blir små urbane leiligheter.  

Det foreslås å utvikle Sandvika til hovedstadsregionens strandby;  attraktiv som næringskluster med fornybar energi som «branding».

Asplan Viak har arbeidet tverrfaglig med fagområdene analyse, transport, eiendomsutvikling, urbanisme, landskapsarkitektur og arkitektur. 

Teamet har bestått av:

Tellef Dannevig
Kyrre Westengen
Geir Nummedal
Betsey-Marie Eskeland
Christoffer Jakobsen
Thea Hartmann
Øyvind Dalen
Hans Ola Fritzen
Faste Lynum
Alf Haukeland
Christian Joys
Sissel Engblom ( oppdragsleder). 

Les mer:

Teknisk Ukeblad 3. oktober 2012>>

Budstikka 28. september 2012>>