Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

01

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

02

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

03

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

04

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

05

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

06

Foto: Chris Aadland
Foto: Chris Aadland

07

Kongens Gate 1

Prosjektkategori

Kontorbygg

Lokasjon

Oslo

Tidsrom

2012 - 2014

Utmerkelser

Nominert til Statens Byggeskikkpris 2015, tredjeplass under Designers Saturday Awards Best Interior 2015

Om prosjektet

For Asplan Viak som prosjekterende, var det viktig å tilføre Kongens Gate 1 kvaliteter tilpasset moderne behov, både tekniske og funksjonelle.

Asplan Viak inngikk en leieavtale med Kongens Gate 1 AS i mai 2012, med beregnet innflytting i januar 2014. Samtidig inngikk vi en kontrakt for prosjektering av eiendommen, for den påkrevde rehabiliteringen og tilpasning til moderne kontorbruk.

Kongens Gate 1 ligger i Kvadraturens sydlige del ved Bankplassen og består av et trefløyet anlegg i mur rundt et indre gårdsrom. Anlegget er Kristianias eldste påviste (deler fra 1625), og representerer en historisk utvikling fra 1600-tallet frem til i dag. Anlegget er under vurdering for automatisk fredning, og behandles inn til videre som totalfredet.

 

BYGGETS UTFORMING

Arkitektonisk er Kongens Gate 1 et meget karakteristisk anlegg. Bygningsmassen har fasade mot både Kongens Gate, Revierstredet og Nedre Slottsgate. Den er i bare to etasjer, kun én etasje ved garasjen ut mot Nedre Slottsgate, samtidig som det er uvanlig bratte tak over det hele. Fasadens enkle, rustikke preg skiller seg ut sett i forhold til de omkringliggende bygningene. Innvendig består bygningen av godt proporsjonerte rom i ulike størrelser, alle organisert på rekker langs ytterfasadene og med samlende korridorer som innbygde svalganger mot et svært sjenerøst, vakkert og solfylt, indre hagerom.

De elementene vi har tilført de historiske lagene, er blant annet en frittstående glassgang som forbinder de to langfløyene i anlegget. Nye glassdører lagt utenpå de eksisterende garasjedørene mot Nedre Slottsgate, en ny trapp mellom andre etasje og loftsetasje, en heis mellom alle tre etasjer, nye toalettvolumer artikulert som messingbekledde ’møbelelementer’, samt addering av en rekke moderne glassdører i gamle døråpninger.

 

KULTURHISTORISK ARV

Asplan Viak har deltatt bredt inn i prosjektet med prosjekteringsfagene arkitektur, interiørarkitektur, landskapsarkitektur, vann/ventilasjon/sanitær, konstruksjon og brannsikkerhet. I tillegg er Asplan Viaks kulturminnekompetanse benyttet som rådgiver i prosessen.

For Asplan Viak som prosjekterende, var det viktig å tilføre Kongens Gate 1 kvaliteter tilpasset moderne behov, både tekniske og funksjonelle. Samtidig var det for oss viktig å ikke arbeide mot byggets egenart, men heller i samspill med dets kvaliteter og potensial. Det er et mål å få et sluttresultat med gode teknisk og funksjonell løsninger og samtidig ivareta anleggets store kulturhistoriske verdi.

 

MODERNE FUNKSJONALITET INNENFOR VERNEVERDIGE VEGGER

Ved utforming av funksjonelle kontorer oppstår gjerne et overordnet spørsmål om hvorvidt arealene utnyttes effektivt. I dette prosjektet har vi 2.400 m2 til rådighet inkludert innvendige vegger. Samlet kan bygget gi om lag 70 arbeidsplasser, i tillegg til relativ stor andel ulike fellesarealer, som delvis kan gi tilleggsarbeidsplasser. Dette gir grovt regnet i gjennomsnitt 20 m2 pr arbeidsplass, hvilket er normal størrelse ved moderne kontorer i dag.

Utover vurderingen av kvadratmeter pr arbeidsplass vil det også være en vurdering hvorvidt arealene blir funksjonelt fleksible eller generelle nok. Dette er absolutt to forskjellige ting. Vår erfaring med denne snart 400 år gamle bygningen, er at den definitivt ikke er fleksibel; veggene er tykke og rommene er bestemte, det er svært lite her som kan endres. Derimot erfarer vi at bygningen har en type generalitet ved romformene, der hvert rom er svært anvendelig for mange typer bruk, ved sin enkle, vakre karakter. Samtidig har bygningen en romsammensetning, med ulike romstørrelser, som gir stor bredde i bruksmuligheter innenfor et helhetlig og enkelt plangrep.

 

ERFARINGER OG HELHETSVURDERINGER

Selv en bygning i fredningsklasse viste seg å kunne bli brukt godt og effektivt etter dagens krav. Gjennom moderne, men skånsomt tilpasset infrastruktur er det mulig å kunne ha en vital bruk av flere hundre år gammel arkitektur.

Erfaringen ved Kongens Gate 1 underbygger det kjente argumentet om at det beste vern er gjennom bruk. Samtidig ser vi at gjenbruk av byens arkitektur også er en bærekraftig strategi. Ved energiøkonomiserende strømbruk for belysning og ved bruk av fjernvarme for oppvarming, kan bruk av selv et gammelt bygg forsvares energimessig, også der man beholder de gamle bygningsfysiske løsningene.

Men den viktigste erfaringen vi gjør i Kongens Gate er å se hvordan gamle kvaliteter er holdbare som arkitektur og opplevelsesverdier. Slik bruk av ressurser viser at moderne liv også kan anvende gamle verdier; byene våre består først og fremst av eldre arkitektur som skal vare og anvendes lenge.