INTERIØRARKITEKTUR

TJENESTER

Asplan Viak har kjernekompetanse innen formgivning i alle skalaer, fra overordnet plannivå, via arkitektur og landskapsarkitektur, helt til detaljering- og innredningsnivå ved interiørfaget.

Vi har en god synergieffekt og kunnskapsflyt mellom de tilsluttende formingsfagene og jobber sømløst med helhetlige løsninger. Kompetansen understøttes også gjennom våre solide erfaringen med verktøy innen BIM og visualisering. Arkitektavdelingen består for tiden av ca 90 arkitekter og 10 interiørarkitekter på Masternivå, fordelt over hele landet (i 8 byer).

 

Fra grundig analyse til ferdig resultat

Vi har en faglig holdning der vi ønsker å levere kvalitet gjennom ryddige og funksjonelle løsninger

knyttet til den unike oppgavestillingen. Vi mener en god analyse i bunnen, inkludert

funksjonsforståelse og forventning til uttrykk, gir et bærekraftig resultat der

anvendelighet, estetisk relevans og holdbarhet i materialbruken er viktige suksessfaktorer.

 

Spesialkunnskapen vi har opparbeidet oss på ABW (Activity Based Work) blir en naturlig

forlengelse av denne holdningen, der utformingen av arbeidsmiljøet blir svaret på en grundig

analyse av de ansattes konkrete aktiviteter og behov.

 

Våre ytelser, eksemplifisert:
 • Mulighetsstudier
 • Arbeidsplassutforming og arealdisponering, _nybygg/rehabilitering/ombygging
 • ABW (Activity Bases Work) med innledende behov/aktivitets-analyser
 • Detaljprosjektering / BIM
 • Universell utforming; utforming/kartlegging/ 3 parts kontroll
 • Møbeldesign
 • Belysningsplaner
 • Farge- og materialkonsept
 • Beskrivelser / offentlige anskaffelser/ anbudsinnhenting / møbelbeskrivelser
 • Oppfølging byggeplass

 

Kompetansefelt, referanseeksempler;

Skole / kontor / helsebygg / ambassader / bibliotek / badeanlegg / bolig / forsvarsbygg / rehabilitering mm

 

 • Kongens gate 1, der eldste deler er fra 1625, etablering av moderne kontorfunksjoner inn i fredet arkitektur med sterke føringer fra antikvariske myndigheter.
 • Plusshus/Powerhouse i Sandvika, en ABW-pilot
 • Eidsiva Bredbånd; fra tradisjonell kontorløsning til ABW
 • Ombygging av Ambassadene i Tel Aviv, Paris og Addis Abeba
 • Flere pågående oppdrag innen sykehjem, skoler og badeanlegg (Manglerud Bad, Tromsøbadet, Hovli sykehjem mm).

 

Miljø og kvalitet

Vi søker de beste løsningene med hensyn til klima og miljø mht våre valg av materialer, overflater og produkter. Et eksempel er kartlegging og vurdering av eksisterende møbler og gjenbruk av disse inn i nye løsninger. I tillegg samarbeider vi gjerne tett med båre kollegaer som er godkjent BREEAM-revisorer (assessorer) og godkjente Akkreditert Profesjonell-personer (BREEAM-AP).

 

Vi har et bredt arbeidsfelt innen interiør og mener vi generelt er dyktige på å utvikle konsepter ut fra en kontekstuell tilnærmingsmåte, og se den unike situasjonen hver gang.

Annetin Hurum Annetin Hurum
Fagkoordinator for Interiørarkitektene
T: +47 415 47 906
E: annetin.hurum@asplanviak.no